МІТОКСАНТРОНУ ГІДРОХЛОРИД

МІТОКСАНТРОНУ ГІДРОХЛОРИД (Mitoxantroni hydrochloridum), 1,4-дигідрокси-5,8-біс[[2-[(2-гідроксиетил)аміно]етил] аміно] антрацен-9,10-діон дигідрохлорид.

C22H28N4O6,2HCl                                                              Мол. м. 517,4

Mitoxantroni hydrochloridum.ai

АФІ синтетичного походження. Темно-синій гігроскопічний порошок, помірно розчинний у воді, малорозчинний у метанолі, практично нерозчинний в ацетонітрилі, хлороформі, ефірі. Тпл — 203–205 °С. УФ-спектр: λmax 241, 273, 608, 658 нм (ε=41 000, 12 000, 19 200, 20 900) в Н2О. Зберігають у щільно закупореному контейнері.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; субстанція дає реакцію на хлориди. Кількісно визначають методом рідинної хроматографії зі спектрофотометричним детектуванням.

Фармакологічна група. L01D B07 — протипухлинні препарати.

Фармакологічні ефекти. Протипухлинний у відношенні до пухлин, що збільшуються як швидко, так і повільно. Цитотоксичний на проліферуючі та непроліферуючі клітини людини.

Застосування. При лейкозі, мієлолейкозі, раку молочної залози, раку легені, раку яєчника з локальними або віддаленими метастазами, гострій мієлолейкемії у дорослих (що не піддається лікуванню традиційними засобами), печінково-клітинній карциномі, пухлинах головного мозку, раку шкіри, раку печінки, при прогресуючому раку легені, неходжкінській лімфомі, гострому лімфоцитарному лейкозі у дорослих, неоперабельній первинній злоякісній гематомі.

Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological / 13 Ed., 2001. — № 1.


Інші статті автора