МІСІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

МІСІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА — це поняття, яке відображає призначення фармацевтичного бізнесу, його філософію, використовується у стратегічному плануванні та стратегічному управлінні ФП. М.ФП — головна мета його існування, яка має бути досягнута у плановий період та містить як внутрішні, так і зовнішні орієнтири діяльності. На основі цих орієнтирів визначають перспективи, яких має досягти ФП. М.ФП відображає реально існуючу на ринку можливість задоволення певного виду споживчих вимог через виробництво та реалізацію певного виду ЛП для певної групи споживачів за умов конкурентної боротьби. М.ФП допомагає визначити сутність бізнесу та його масштаби, перспективи та спрямованість зростання, відмінність від конкурентів, а також фокусує увагу ФП на споживачеві, тобто визначення споживчих вимог, на задоволення яких повинна бути спрямована діяльність ФП (схема).

Місія ФП
Відображає Визначає Маркетинг
Коло вимог, що задовольнили Характеристику ЛП та їх конкурентні переваги Перспективи росту бізнесу Сутність бізнесу Масштаби бізнесу Перспективи та спрямованість зростання Відмінність від конкурентів Фокусує увагу на споживачеві

Схема. М.ФП

М.ФП створює впевненість, що ФП дотримується чітких цілей, які не суперечать одна одній; допомагає поєднати зусилля персоналу в обраному напрямку, об’єднує його дії; сприяє розумінню і підтримці серед зовнішніх учасників організації, тих, хто зацікавлений в її успіху. М.ФП відображає опис ЛП, які вона пропонує, характеристику ринку — ФП визначає своїх основних споживачів, клієнтів, користувачів; цілі ФП, які мають вираження у термінах виживання, зростання та прибутковості; технологію — характеристику обладнання, технологічних процесів, інновацій; філософію ФП — базові погляди і цінності, які є основою для створення системи мотивації; внутрішню концепцію, у межах якої ФП описує власні враження про себе, визначаючи джерела конкурентних переваг, ступінь конкурентоспроможності, фактори виживання; зовнішній образ компанії, її імідж, що розкриває економічну і соціальну відповідальність ФП перед партнерами, споживачами, суспільством у цілому. М. для кожного ФП індивідуальна, відрізняється залежно від генезису його розвитку та культурних традицій. На одному товарному ринку можуть розвиватися ФП з різними місіями. М. часто формується коротко, у вигляді гасла. У такий спосіб виражається основна, найбільш значуща мета діяльності ФП. При формуванні М.ФП необхідно враховувати такі фактори: історію ФП, у процесі якої формувалася його філософія; стиль поведінки власників та управлінського персоналу; стан середовища функціонування; наявні ресурси; особливості та відмінності, притаманні ФП. Актуальність використання місії у практиці господарювання вітчизняних ФП пов’язана із сучасним станом фармацевтичного ринку України, для якого характерні високі бар’єри щодо входження, жорстокий рівень конкурентної боротьби, висока насиченість ЛП тощо. У цих умовах М.ФП — надійний орієнтир для обґрунтування стратегічних і поточних управлінських рішень.

Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства. — К.,, 2000; Соболев Ю.В., Дикань В.Л., Дейнека А.Г. Стратегия предприятия и стратегический менеджмент. — Х., 2002.


Інші статті автора