МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я — уповноважений центральний орган державної виконавчої влади в галузі охорони здоров’я, компетенція якого визначається Положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. У своїй роботі МОЗ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також Положенням про нього. Основними завданнями МОЗ є: розроблення обґрунтованих пропозицій щодо реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я; координація та контроль за виконанням державних програм охорони здоров’я, зокрема профілактики захворювань, надання медико-санітарної допомоги; організація надання державними та комунальними закладами охорони здоров’я гарантованої безоплатної медичної та фармацевтичної допомоги населенню; здійснення державного контролю й нагляду за дотриманням законодавства про охорону здоров’я; організація в межах своїх повноважень підготовки, перевірки та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників, удосконалення їх знань та практичних навичок. МОЗ України відповідно до його завдань бере участь у формуванні та реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я, в т.ч. національної фармацевтичної політики, розробляє механізм її реалізації; забезпечує дотримання закладами охорони здоров’я, у т.ч. аптеками, іншими ФП, організаціями, що належать до сфери його управління, прав і свобод громадян у галузі охорони здоров’я; бере участь у розробленні переліку соціальних стандартів рівня життя та охорони здоров’я, затверджує галузеві стандарти; бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку України, охорони довкілля; розробляє і здійснює цільові та перспективні програми охорони здоров’я, готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямків розвитку охорони здоров’я, опрацьовує заходи, спрямовані на формування галузі; реалізовує державну політику зайнятості працівників галузі, опрацьовує заходи щодо забезпечення закладів охорони здоров’я висококваліфікованими медичними та фармацевтичними працівниками, координує діяльність вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних працівників. Апарат МОЗ складається з певної кількості посад державних службовців, які, відповідно до штатного розпису, розподілені між певними структурними підрозділами — відділами, управліннями й головними управліннями. В апараті МОЗ можна виділити 4 категорії структурних підрозділів: керівництво; галузеві (лінійні) підрозділи; функціональні підрозділи (служби); обслуговуючі підрозділи. Галузеві підрозділи МОЗ здійснюють комплексне і лінійне управління підпорядкованими їм структурними одиницями.

Конституція України. Прийнята ВР України 28 червня 1996 р. // Відомості ВР України. — 1996. — № 30; Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 р. // Відомості ВР України. — 1993. — № 4; Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене Постановою КМУ від 12.08. 1992 р. № 469 // Зібрання постанов Уряду України — 1992. — № 9; Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене Указом Президента України від 17 серпня 1998 р. № 884/98.


Інші статті автора