МІКРООРГАНІЗМИ

МІКРООРГАНІЗМИ (мікроби) — узагальнене найменування для дрібних невидимих неозброєним оком живих істот, представників рослинного і тваринного світу.

Усі М. поділяють на такі основні групи: найпростіші, гриби, бактерії, актиноміцети, рикетсії, мікоплазми і віруси. Серед різноманітних форм мікробів, поєднуваних у перелічені групи, є одноклітинні й багатоклітинні організми. До перших належать бактерії, дріжджові гриби і найпростіші, до багатоклітинних — нитчасті бактерії й деякі плісеневі гриби. М. беруть активну участь у кругообігу речовин на земній кулі. Розкладаючи рослинні й тваринні рештки, вони здійснюють мінералізацію органічними речовинами. М. є фактором родючості ґрунту і продуктивності водойм. За їх допомогою одержують кисломолочні продукти, антибіотики, ферменти, вітаміни тощо. Серед М. є патогенні види, які спричиняють інфекційні захворювання людини, тварин і рослин; види, що викликають розкладання харчових продуктів, руйнування будівельних матеріалів і навіть металевих поверхонь.

БМЭ. — М., 1981. — Т. 15; Борисов Л.Б., Фрейдлин И.С. Краткий справочник микробиологической терминологии. — М., 1985.


Інші статті автора