МІЖНАРОДНІ ПРЕМІЇ ЯКОСТІ

МІЖНАРОДНІ ПРЕМІЇ ЯКОСТІ. Найбільш престижними міжнародними преміями є такі: Європейська премія якості — ЄПЯ (European Prize Quality, EQA) була встановлена в 1992 р. Європейською фундацією управління якістю (European Foundation for Quality Management, EFQM) — найпрестижніша європейська нагорода за досягнення переваги в бізнесі. Мета створення фундації — допомогти європейським організаціям в підвищенні їх конкурентоспроможності за рахунок поліпшення методів управління та якості процесів виробництва продукції й послуг. ЄПЯ присуджується таким категоріям організацій: великі організації й бізнес-одиниці; виробничі підрозділи; некомерційні організації; підприємства малого і середнього бізнесу. Наприкінці 2001 р. експерти EFQM розробили систему визнання досягнень організацій і бізнес-одиниць у сфері якості, незалежно від розміру, обігу і сфери діяльності компанії — Levels Excellence або рівні досконалості, що включають такі ступені: 1) ЄПЯ; 2) Визнання досконалості; 3) Прагнення до досконалості. Кожний ступінь є конкурсом якості, в ієрархії цих конкурсів ЄПЯ є найвищим ступенем. Основна ідея оціночної моделі EQA полягає в тому, що задоволення покупців, задоволення працівників і вплив на суспільство досягаються через лідерство в політиці та стратегії, управлінні персоналом, ресурсами і процесами, що приводить врешті-решт до видатних результатів у бізнесі. Компанія, що одержує нагороду, повинна перевершувати інші компанії на європейському ринку. Щоб одержати нагороду, претендент за останні декілька років має продемонструвати, що його підхід до TQM (Total Quality Management — тотальне (загальне) управління якістю) робить значний внесок у задоволення споживачів, зацікавлених сторін та інших, а застосовувана ним модель спрямована на продовження поліпшення.

Премія Демінга (Deming Prize, DP). У 1951 р. японський союз учених та інженерів (Union Japanese Scientists and Engineers — JUSE) заснував престижну щорічну премію. Премія Демінга покликана поширювати принципи безперервного вдосконалення на базі філософії TQM. Експерти премії Демінга щорічно визначають, наскільки успішно компанії застосовують принципи і методи TQM, оцінюючи діяльність щодо забезпечення якості, побудови систем внутрішнього організаційного контролю компанії із застосуванням статистичних методів контролю якості та «кола якості». А також за досягнуті результати: поліпшення якості продуктів і послуг, підвищення продуктивності, зниження витрат, збільшення продажу, зростання прибутку. На сьогодні японський Комітет із присудження премій Демінга присуджує 5 таких премій: для великих компаній (Deming Application Prize), які досягли значних успіхів за рахунок застосування CWQC з використанням статистичних методів; для малих підприємств (DP for Small Enterprise); для підрозділів (DP for Devision); для зарубіжних компаній (DP for Oversea Companies); персональна премія Демінга окремим особам або групам (DP for Individual Person), що зробили видатний внесок у вивчення та/або розповсюдження CWQC, використовуючи статистичні методи або вивчення та/або розповсюдження статистичних методів для CWQC. Критеріями оцінки компанії, що претендують на приз Демінга, є такі: 1) політика і цілі; 2) організація та її функціонування; 3) освіта та її розвиток; 4) збір, розповсюдження й використання інформації; 5) аналіз; 6) стандартизація; 7) контроль; 8) забезпечення якості; 9) результати; 10) подальші плани. Премія Демінга мала величезний вплив на розвиток управління якістю в Японії й багатьох інших країнах, особливо у Південно-Східній Азії. Комітет конкурсу позиціонує премію як модель для самооцінки організації, як частину стратегії вдосконалення. Серед лауреатів премії Демінга за більше ніж 50 років її існування можна назвати практично всі провідні компанії Японії. Нагороди Демінга удостоювалися Hitachi, Nissan Motor, Toyota, Mitsubishi, Fuji-Xerox, NEC і багато ін.

Премія якості Малколма Болдриджа (Malcolm Baldrige National Quality Award). 20 серпня 1987 р. президент Р. Рейган підписав закон, про заснування премії, що названа на честь міністра торгівлі США. Цей закон оголосив війну низькій якості з метою захистити американські компанії від тиску з боку конкурентів і подолати економічний спад 1980-х років. Метою премії було підвищити значущість якості в роботі американських компаній. Головне для отримання премії Болдриджа — задоволення споживача, успіхи в бізнесі та конкурентоспроможність, збільшення обсягів продажу і прибутковість, а також відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000. Одержавши сертифікат, компанія отримує можливість претендувати на премію Болдриджа. Щорічно з 1988 р. премія Болдриджа вручається за трьома основними категоріями: виробничим компаніям; сервісним компаніям; компаніям малого бізнесу — це виробничі або сервісні компанії з кількістю працівників не більше 500. У 1999 р. до цих трьох базових категорій були додані категорії для некомерційного сектора: освіта, охорона здоров’я. Аналіз претендентів на премію М. Бодриджа проводиться відповідно до таких семи критеріїв: «Керівництво», «Інформація й аналіз», «Стратегія планування якості», «Людські ресурси», «Упевненість як товари і послуги», «Результати якості», «Фокус на споживача і задоволення його потреб і побажань». Філософія премії Болдриджа є практичною настановою для розвитку і вдосконалення систем управління. Вона спрямована на розвиток партнерства, стратегічне планування й розширення можливостей працівників, формує принципово новий підхід до управління організацією, декларує сучасні принципи ведення бізнесу, удосконалює національну політику у сфері якості Америки.

Фомичев С.К., Старостина А.А., Скрябина Н.И. Основы управления качеством. — К., 2002; http://www.morion.ua.


Інші статті автора