МІЖНАРОДНА ПАТЕНТНА КЛАСИФІКАЦІЯ

МІЖНАРОДНА ПАТЕНТНА КЛАСИФІКАЦІЯ (МПК) винаходів — класифікація винаходів, яка прийнята на підставі угоди між державами — учасницями Європейської ради з патентних справ у 1954 р. з метою уніфікації різних систем класифікації винаходів, побудована за функціонально-галузевим принципом. Використовується в Україні як основна система класифікації винаходів. У структурі МПК поєднано два головних принципи: тотожності функції та предметно-тематичний. Саме це позначається у 8 розділах МПК під великими літерами латинського алфавіту: A — задоволення життєвих потреб людини; В — різні технологічні процеси, транспортування; С — хімія, металургія; D — текстиль, папір; E — будівництво, гірнича справа; F — механіка, освітлення, опалення; двигуни і насоси, зброя і набої, вибухові роботи; G — фізика; Н — електрика. Розділи поділяють на класи, які позначаються двозначними числами (арабськими цифрами) від 01 до 99 та приєднуються до літери, яка позначає розділ: С 01; А 61 та ін. Отже, у 8 розділах максимально може бути 792 класи. На сьогодні використовуються 116 класів. Класи поділяються на підкласи, які, в свою чергу, можуть поділятися на групи й підгрупи. Напр. розділ А — задоволення життєвих потреб людини; клас А 61 — медицина та ветеринарія, гігієна; підклас А 61 J — виготовлення спеціальних лікарських форм. Основна група А61J 3/00 — засоби та пристрої для виготовлення лікарських форм. Підгрупа А 61J /02 — засоби та пристрої для виготовлення порошків. Підклас А 61 К — ЛП та медикаменти для терапевтичних, стоматологічних або гігієнічних цілей. Основна група А 61 К 33/00 — ЛП, які містять неорганічні активні інгредієнти. Підгрупа А 61К 33/26 — ЛП, які містять метал.

Призначення класифікації винаходів полягає в тому, щоб за можливості полегшити пошук інформації, яка міститься в описах винаходів, насамперед під час експертизи заявок на новизну. МПК на сьогодні використовується як обов’язкова система класифікації винаходів у всіх промислово розвинених країнах світу. Через кожні 5 років у текст МПК вносять нові рубрики, змінюють їх підпорядкованість, редагують текст рубрик та ін. Усі зміни в тексті нової редакції МПК затверджує комітет експертів спеціального союзу МПК. З 2006 р. введено в дію 8-му редакцію МПК.

Міжнародна патентна класифікація. Т. 1–9. — К., 2006; Патентні дослідження: Методичні рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. — К., 1999.