МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ, ПОСЛУГ

МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ, ПОСЛУГ (МКТП) — єдина система класифікації, яка використовується під час експертизи та реєстрації товарних знаків. Одна частина МКТП (з 1-го по 34-й клас) стосується класифікації товарів, інша (з 35-го по 42-й клас) — класифікації послуг.

Товари об’єднано в класи за видами матеріалів, з яких вони виготовлені, за їх функціями або галузевим призначенням. Перелік класів відображає приналежність товарів чи послуг до тієї чи іншої галузі. З метою уточнення класифікаційного індексу при індексуванні конкретного товару чи виду послуг звертаються до алфавітно-предметного покажчика, виданого окремим виданням МКТП для реєстрації знаків. Напр.: Клас 5: Фармацевтичні, ветеринарні й гігієнічні препарати: речовини, що мають дієтичні властивості, дитяче харчування, пластирі, перев’язувальний матеріал; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних злитків; засоби для дезінфекції; засоби для знищення шкідливих тварин; фунгіциди, гербіциди. Клас 10: хірургічні, медичні, стоматологічні й ветеринарні прилади та інструменти; матеріали для накладання швів.

Міжнародна класифікація товарів (послуг) МКТТ. — К., 2002; Охорона інтелектуальної власності в Україні. — К., 2002.