МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ (МКПЗ) — дворівнева класифікація виробів, що використовуються під час експертизи та реєстрації об’єктів, заявлених і визначених як промислові зразки. МКПЗ було засновано відповідно до угоди, укладеної між країнами — учасницями Паризької конференції з охорони промислової власності на об’єднаній дипломатичній конференції в Локарно (Швейцарія). В Україні МКПЗ затверджена як єдина система класифікації промислових зразків. На сьогодні діє п’ята редакція МКПЗ, вона має 322 класи та 223 підкласи і складається з трьох частин. Перша частина — перелік класів і підкласів, до яких можуть належати об’єкти для захисту патентом на промисловий зразок. Друга частина — показник. Це алфавітний перелік рубрик — назв виробів, що належать до кожного підкласу. Третя частина МПКЗ містить алфавітно-предметний покажчик назв виробів із вказівкою на їх належність до відповідного класу та підкласу. До переліку класів промислових зразків стосовно фармації належать такі: Клас 9. Тара, упаковка й контейнери, які використовуються для транспортування і зберігання товарів. Клас 24. Медичне та лабораторне обладнання. Клас 45. Фармацевтичні та косметичні засоби, туалетні речі та прилади.

Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ) — К., 2003; Патентні дослідження: Методичні рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. — К., 1999.