СКРИНІНГ

СКРИНІНГ (англ. screen — просіювати, відбирати) — це експериментальне виявлення та відбір нових продуктів хімічного та біо­логічного походження, які є перспективними для застосування як ЛП, а також виявлення їх фармакологічної активності. Розрізняють декілька напрямків скринінгового обстеження. При роботі з принципово новими БАР та при відсутності відомостей щодо їх біологічної активності проводять С. для виявлення їх фармакологічної дії та токсичності (у певній дозі) за допомогою широкого набору спе­цифіч­них тестів. Під час цілеспрямованого пошуку БАР здійснюють скринінгове обстеження для оцінки кожного класу сполук (напр. транквілізаторів, антидепресантів та ін.).

У деяких випадках для виявлення фармакологічної активності одного виду використовують так званий спрощений С., тобто дослідження за допомогою одного методу (напр. гіпоглікемічний тест для визначення здатності речовини знижувати рівень глюкози у крові). Тести, які використовуються під час досліджень, повинні бути високочутливими та дозволяти швидко відділити певні активні сполуки. Цілеспрямовані скринінгові дослідження у фармакології є продуктивними під час пошуку нових АФІ та ЛП, особливо серед аналогів відомих, при створенні шляхом хімічної модифікації молекул активних сполук з урахуванням закономірностей співвідношень між структурною та фізіологічною активністю.

БМЭ. — М.,1984. — Т. 23; Еремин С.К., Изотов Б.Н., Веселовская Н.В. Анализ наркотических средств. — М., 1993; Український ла­тино-англійський медичний тлумачний слов­ник / За ред. М. Павловського, Л. Петрух, І. Головко. — Львів, 1995. — Т. 2.


Інші статті автора