КОСМЕТОЛОГІЯ

КОСМЕТОЛОГІЯ (грец. сosmetike — порядок, злагодженість, упорядкування, доведення до злагодженості, або в більш широкому розумінні — мистецтво прикрашати тіло + logos — слово) — наука, що вивчає засоби та методи косметичного догляду за шкірою та придатками шкіри, усунення косметичних недоліків шкіри, уроджених або набутих дефек­тів голови, обличчя і тіла, а також здій­с­нює розробку складу і технології косметичних препаратів, які випускає парфумерно-косметична промисловість. К. тісно пов’я­за­на з меди­циною — з дерматологією, хірур­гією, стоматологією, а також з хімією, фізикою та іншими науками. К. поділяють на медичну та естетичну. Медична К. включає профілактичну, діагностичну та лікувальну; в свою чергу лікувальна К. — консервативну та хірургічну; естетична — гігієнічну, декоративну косметику, макіяж.

Практическое руководство по косметологии и аромологии / О.Г. Башура, В.Ф. Черных, С.Н. Глушко и др. — Х., 1999; Дрибноход Ю. Косметика. Косметология: Словарь-справочник. — СПб., 2002.


Інші статті автора