ПРАВОЗНАВСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНЕ

ПРАВОЗНАВСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНЕ — навчальна дисципліна, метою якої є формування у майбутніх фахівців фармацевтичної галузі теоретичних основ права і фармацевтичного законодавства, набуття системних правових знань щодо регулювання фармацевтичної діяльності та формування професійно важливих навичок щодо аргументованого прийняття правомірних рішень для забезпечення ефективного функціонування ФП, а також надання фармацевтичної допомоги населенню.

Студенти під час вивчення дисципліни «Фармацевтичне правознавство» засвоюють основні питання загальної теорії права, адаптованого до фармацевтичної практики. Згідно з вимогами Належної аптечної практики засвоюють основні механізми державного регулювання та етично-правові норми фармацевтичної діяльності; основні принципи організації надання лікарської допомоги населенню, організації фармацевтичного забезпечення населення ЛП: порядок відкриття фармацевтичних закладів охорони здоров’я, ліцензування підприємницької діяльності, державне регулювання та нормування правил приготування ЛП у певних лікарських формах та фармацевтичний порядок в аптеках, а також опановують процес розроблення і виробництва ЛП, нормативно-правову базу клінічної апробації та реєстрації ліків, Державний реєстр ЛП; державне нормування якості ЛП та організаційну структуру державної системи контролю якості ЛП в Україні, відповідно до чинних наказів МОЗ України та відповідних інструкції. Вивчають правила щодо зберігання в аптечних закладах ЛП та виробів медичного призначення, організацію внутрішньоаптечного контролю якості ліків (згідно з наказами МОЗ України), порядок організації безрецептурного відпуску ЛП, порядок і правила виписування рецептів та відпуску ЛП, особливості роботи з отруйними, наркотичними та прирівняними до них речовинами (одержання, умови зберігання, включаючи ЛРС, предметно-кількісний облік в аптеці); опановують основи трудового права, нормативні документи, що регулюють ціноутворення на ЛП в умовах аптеки. За результатами вивчення дисципліни «Фармацевтичне правознавство» студенти набувають також навичок: проведення вилучення та утилізації неправильно/хибно виготовлених та своєчасно не отриманих хворими ЛП з подальшим складанням акту; відбирання проб та підготовки зразків лікарських речовин, ЛРС, допоміжних матеріалів, напівфабрикатів для аналізу; здійснення вибіркового посерійного контролю готової продукції на відповідність її якості аналітичній документації з метою запобігання браку; здійснення арбітражного контролю виготовленої продукції у разі пред’явлення претензій; складання відомостей про матеріально-технічну базу аптечного пункту та аптеки, а також організаційні документи, необхідні для їх діяльності; формування відносин фармацевтів із хворими та лікарями з метою виконання етичних критеріїв ВООЗ та принципів Належної аптечної практики щодо просування ЛП на ринку; мінімізації зловживання та неправильного застосування ЛП, а також прийому та звільнення працівників, укладання та розриву трудового договору; підготовки колективного договору, оформлення інших організаційно-розпорядчих документів. Ці питання є обов’язковими відповідно до «Типової програми нормативної навчальної дисципліни «Фармацевтичне правознавство» для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівня акредитації напряму 1202 «Фармація» спеціальності 7.12020102 «Клінічна фармація» та «Робочої програми дисципліни «Фармацевтичне правознавство» спеціальності 7.110201, 7.12020101 «Фармація для студентів 5 -го курсу фармацевтичного факультету».

Котвіцька А.А., Кубарєва І.В., Суріков О.О. та ін. Основи права і законодавства у фармації: Націон. підручн. / За ред. проф. А.А. Котвіцької. — Х., 2016; Котвіцька А.А., Кубарєва І.В., Суріков О.О. та ін. Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях: Навч. посібн. — Х., 2015; Федяк І.О. Особливості викладання предмета «Фармацевтичне правознавство» у сучасній системі підготовки провізорів // Медична освіта. — 2014. — № 4.


Інші статті автора