ОФІС ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

ОФІС ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ — основний елемент інноваційної інфраструктури ВНЗ, наукових організацій, фармацевтичних компаній. О.т.т. забезпечує повний цикл роботи з винаходами, підтримує тісні зв’язки з дослідниками, венчурними фондами, інвесторами й доводять наукові розробки до ринкового впровадження за допомогою створення нового бізнесу або ліцензування технології наявними на ринку компаніями.

О.т.т.здійснює роботи з: правової охорони об’єктів інтелектуальної власності в Україні та за кордоном; науково-методичного керівництва та науково-організаційної діяльності з проведення патентних досліджень; маркетингу ринку технологій; підготовки запитів із патентування винаходів, корисних моделей, реєстрацій торгових марок; підписання ліцензійних договорів; договорів про розподіл майнових прав на твір; збору, системного наукового аналізу та об’єднання патентної науково-технічної інформації, доведення її до відома спеціалістів установи для підвищення ефективності науково-дослідних та технологічних робіт.

З метою реалізації політики ВНЗ, наукової організації, фармацевтичної компанії у сфері комерціалізації творчих досягнень О.т.т. також проводить систематичну роботу щодо запобігання втратам комерційно значущих секретів і передчасному розкриттю винаходів. Для забезпечення конфіденційності патентоспроможної та комерційно важливої інформації практикують вміст розділів про конфіденційність в угоди про виплату винагороди, які укладають зі співробітниками-авторами, ліцензійні договори, а також укладання спеціальних угод про конфіденційність із потенційними ліцензіатами. Діяльність О.т.т. має бути спрямовано на методичний, організаційний, правовий та інформаційний супровід фармацевтичних розробок у процесі трансферу технологій в інтересах організацій, що займаються науковою діяльністю. До процесу трансферу нових технологій належать певні етапи: ідентифікація об’єкта трансферу і забезпечення його охорони; ідентифікація правовласників; вивчення ринку; вибір способу передачі технологій; розробка ліцензійної стратегії; оцінка вартості прав на технологію; аналіз податкової ефективності операції; пошук, оцінка користувача технології; маркетинг технологій; проведення переговорів; підписання угоди про збереження конфіденційності; підготовка договорів про передачу технологій; облік нематеріальних активів.

Капица Ю. М. Практические вопросы трансфера технологий: опыт организаций государств-членов ЕС и Украины [Електронний ресурс]: www.researchclub.com.ua/jornal/174; Літвінова О.В., Посилкіна О.В. Аналіз досвіду управління інтелектуальними ресурсами у вітчизняних ВНЗ медичного та фармацевтичного профілю // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2016. — № 2; Посилкіна О.В., Літвінова О.В., Грошовий Т.А. Патентознавство: Навч. посіб. — Х., 2013.


Інші статті автора