ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ФП

ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ФП — одне з нематеріальних благ, яке становить собою оцінку конкурентних якостей суб’єкта фармацевтичної галузі.

Д.р. ФП — важлива складова нематеріальних активів будь-якого підприємства. У практиці розвинених зарубіжних країн цей термін трактують як різницю між ринковою вартістю ФП (або ціною реалізації, з якою згодні покупець і продавець) і вартістю (або підсумком ринкових цін) її активів. Оцінка такого показника відображається у звітності (балансі) ФП та має назву гудвілу. У ФП, які є провідними гравцями світового фармацевтичного ринку, частка гудвілу в активах компанії може сягати 40% та більше.

Д.р. ФП значною мірою впливає на рівень лояльності клієнтів і споживачів фармацевтичної продукції та часто визначає кінцеві фінансові результати їхньої діяльності.

Перекрестов Д.Г., Поварич И.П., Шабашев В.А. Корпоративная социальная ответственность: вопросы теории и практики: Моногр. — М., 2011; Посилкіна О.В., Братішко Ю.С. Роль ділової репутації фармацевтичних підприємств у підвищенні конкурентоспроможності: Матеріали 4-ї Наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (29–30 вересня 2011). — Тернопіль, 2011; Посилкіна О.В., Братішко Ю.С. Управління діловою репутацією фармацевтичних компаній: Матеріали 5-ї Наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (27–28 вересня 2013 року). — Тернопіль, 2013; SA 8000 (Social Accountability 8000) (Соціальна відповідальність 8000) — стандарт для оцінки соціальних аспектів систем управління.


Інші статті автора