ВЕЛИКИЙ Дмитро Львович

ВЕЛИКИЙ Дмитро Львович (26.01.1965, Харків) — кандидат фармацевтичних наук, доцент, декан факультету підвищення кваліфікації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ.

435646Закінчив з відзнакою ХФІ (1987).

Працював: старший лаборант (1987), аспірант (1988) Українського інституту удосконалення лікарів, за сумісництвом — викладач Харківського медичного училища № 1 (1988); асистент (1991–1992), старший викладач (1992–1993), доцент (з 1993) кафедри управління та економіки фармації; одночасно — заступник декана факультету удосконалення провізорів (1992–1993), декан ІПКСФ НФаУ (1993–2004), декан (з 2004) факультету підвищення кваліфікації ІПКСФ НФаУ.

Напрями наукових досліджень: вдосконалення організаційних форм і методів безперервної післядипломної освіти фахівців фармацевтичної галузі.

Наукові здобутки: автор та співавтор понад 120 навчально-методичних і наукових праць, у тому числі: 1 національного підручника, 8 навчальних посібників, 5 практичних посібників, 2 монографій, 37 навчальних планів і програм (у тому числі 29 типових загальнодержавних) та ін.

Основні праці: Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: Практ. посіб. — Х., 2002, 2006, 2013, 2015 (співавт.); Історія кафедри управління та економіки: Моногр. — Х., 2015 (співавт.); Нанотехнологии в фармации и медицине: Монография. В 2 т. — Х., 2014 (соавт.); Основи підприємницької діяльності у фармації: Навч. посіб. — Х., 1993, 1998, 2012 (співавт.); Підготовка та оформлення розпорядчих документів щодо особового складу фармацевтичних підприємств: Практ. посіб. — Х., 2001 (співавт.); Позабюджетна діяльність Національної фармацевтичної академії України: Зб. У 3 т. — Х., 2001 (співавт.); Управління фармацією: Націон. підручн. — Х., 1997, 2004, 2009, 2012, 2013, 2016 (співавт).


Інші статті автора