МЕТАДОНУ ГІДРОХЛОРИД

МЕТАДОНУ ГІДРОХЛОРИД (Methadoni hydrochloridum), (6RS)-6-(Диметиламіно)-4,4-дифенілгептан-3-ону гідрохлорид.

С21H28ClNO                                                     Мол. м. 345,9

Methadoni hydrochloridum.ai

АФІ синтетичного походження. Безбарвні кристали або білий кристалічний порошок, розчинний у воді (1:12), етанолі (1:7), хлороформі (1:3), практично нерозчинний в ефірі. Тпл — 233–236 °С. рКа=8,3; УФ-спектр: λmax=253 нм, 259 нм, 264 нм, 292 нм (A1m.ai=18); ІЧ-спектр, см–1: 710; 1709; 769; 1107; 943; 1133; ТШХ: Rf=0,48 у системі метанол — концентрований розчин амоніаку (100:1,5); Rf=0,60 у системі циклогексан — толуол — диетиламін (75:15:10). Зберігають у щільно закупореному контейнері.

Ідентифікують за питомим обертанням 5% водню розчину (питоме обертання знаходиться в межах від –0,05° до +0,05°); визначають Тпл речовини; за ІЧ-спектром поглинання субстанції; визначають Тпл продукту реакції метадону гідрохлорид з розчином NH4SCN (Тпл=143–148 °С); проводять характерну реакцію на хлориди. Кількісно визначають ацидиметрично в середовищі оцтового ангідриду (індикатор — кристалічний фіолетовий).

Фармакологічна група. N02А — анальгезивні препарати центральної дії; NJ07B C02 — препарати, які застосовуються при адитивних порушеннях та опіатній залежності.

Фармакологічні ефекти. Препарат зв’язується з опіатними рецепторами, конкурентно заміщує короткодіючі наркотичні речовини (морфін, героїн) і протягом 24–36 год без вираженої ейфорії дозволяє звести до мінімуму синдром абстиненції, має знеболювальний ефект.

Застосування. Для швидкої детоксикації та довготривалої підтримувальної терапії хворих на опіатну залежність як наркотичний анальгетик.

Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под. ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Editor A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological / 13 Ed., 2001. — № 1.


Інші статті автора