МЕНЕДЖМЕНТ КАДРОВИЙ

МЕНЕДЖМЕНТ КАДРОВИЙ — комплексний, цілеспрямований вплив на колективи та окремих співробітників, забезпечення оптимальних умов для творчої, ініціативної праці для досягнення цілей організації. Метою М.к. є уміння працювати з людьми, правильно їх відбирати та оцінювати, домагатися їх заінтересованості у підвищенні свого кваліфікаційного рівня. Принципи М.к. передбачають: орієнтацію управління персоналом на законодавство про працю; забезпечення умов для стабілізації кадрового складу та мінімізації звільнень; облік поточної та перспективної потреби організації в персоналі; додержання балансу інтересів організації та її працівників; залучення до співробітництва при реалізації кадрової політики всіх заінтересованих сторін, у т.ч. профспілок; максимальна турбота про кожну людину окремо, повага до її прав та свобод. Управління персоналом являє собою комплекс взаємопов’язаних напрямків. Одним із них є створення ефективної системи кадрової роботи у фармацевтичній організації та механізму управління нею, що включає відбір та підготовку кваліфікованих фахівців і менеджерів з кадрів, розробку і формування оптимальної структури служби персоналу, розробку фірмової кадрової політики, загальних принципів і методів стратегічного та оперативного управління персоналом. З урахуванням цього виконується планування і використання всіх існуючих джерел задоволення потреби в кадрах, розробка методів професійного відбору. Важливим і необхідним напрямком М.к. ФП, фірм та аптек є адаптація й навчання, що передбачають введення нових співробітників в організацію, розробку і здійснення програм професійного навчання й підвищення кваліфікації. До напрямків діяльності М.к. входить оцінка працівників та їх трудової діяльності, для чого розробляються відповідні методики, використовуються регулярні атестації, створюється резерв потенційних кандидатів за всіма посадами. Управління персоналом має особливе значення у фармації. Система лікарського забезпечення населення потребує від працівників галузі високої кваліфікації, відповідальності, етичної поведінки. Тому в Україні законодавчо закріплені обов’язкове підвищення провізорами і фармацевтами рівня їх кваліфікації кожні 5 років, атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії. Управління діловою кар’єрою в М.к. розглядається як процес розробки і реалізації програм, спрямованих на розвиток здібностей і підвищення ефективності праці менеджерів та фахівців. Для управління дисципліною та плинністю персоналу в рамках М.к. розробляється структура заробітної плати і системи пільг, програми ротації і внутрішньофірмової мобільності, процедури приймання, переводу і звільнення працівників, організація кадрового діловодства на основі використання електронно-обчислювальної техніки.

Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. — Мн., 2003; Теорія і практика управління персоналом / Авт.-укл. Г.В. Щокін. — К., 1998.


Інші статті автора