МЕМБРАННІ АПАРАТИ

МЕМБРАННІ АПАРАТИ (лат. membranа — шкірка; apparatus — пристрій) застосовуються для розподілу розчинів, колоїдних систем та газових сумішей за допомогою напівпроникних мембран. У хімічно-фармацевтичній промисловості використовують плоскокамерні, трубчасті, рулонні апарати та апарати з мембраною у вигляді порожнистого волокна. У плоскокамерних апаратах розподільний мембранний елемент складається з двох плоских мембран, між якими розташований пористий дренажний матеріал, елементи розміщені на незначній відстані один від одного (0,5–5 мм), внаслідок чого між ними утворюються міжмембранні канали, в яких розподілювана суміш циркулює і після концентрування видаляється з апарата; фільтрат, який пройшов через шар дренажного матеріалу, збирається в колектор. Поверхня мембрани, яка припадає на одиницю об’єму апарата, становить 60–300 м23, внаслідок чого такі апарати застосовуються в установках невеликої потужності для розподілу рідких та газових сумішей (у фармацевтичного виробництвах для знесолювання води). Трубчаті М.а. складаються з набору пористих дренажних трубок діаметром 5–20 мм. Матеріал, який застосовується як мембрана, знаходиться на внутрішній та зовнішній поверхнях трубок. Щільність упаковки мембран в апаратах цього типу становить 60–200 м23. Застосовуються для очищення рідких середовищ від забруднювальних домішок. У рулонних апаратах мембранний елемент має вигляд пакета, три крайки якого герметизовані, а четверта з’єднується з колектором для видалення фільтрату. М.а. такого типу мають високу щільність упаковки (300–800 м23), але більш складні за конструкцією порівняно з іншими. В апаратах з мембраною у вигляді порожнистого волокна мембранний елемент має вигляд циліндра, в якому знаходиться пучок пористих порожнистих волокон із зовнішнім діаметром 80–100 мкм і товщиною стінки 15–30 мкм. Розподільний розчин зазвичай омиває зовнішню поверхню волокна, а по його внутрішньому каналу видаляється фільтрат. Такі апарати мають щільність упаковки до 20 000 м23. Апарати такого типу широко застосовуються в опріснювальних установках.

Дытнерский Ю.И. Обратный осмос и ультрафильтрация. — М., 1978; Промислова технологія ліків. У 2 т. / В.І. Чуєшов, О.І. Зайцев, С.Т. Шебанова, М.Ю. Чернов. — Х., 1999. — Т. 1.


Інші статті автора