ЦИКЛОФОСФАМІД

ЦИКЛОФОСФАМІД (Cyclophosphamidum), (R,S)-2-[Біс(2-хлоретил)аміно]тетрагідро-2Н-1,3,2-оксазафосфорин-2-оксид.

С7Н15Cl2N2O2P, H2O                                              Мол. м. 279,1

Cyclophosphamidum.ai

АФІ синтетичного походження. Білий або практично білий кристалічний порошок, легкорозчинний у спирті, хлороформі, бензені, діоксані, важкорозчинний в етері, ацетоні, воді. Тпл 47–51 °С, рН 1% розчину 4–6. Зберігають у щільно закупореному контейнері, у захищеному від світла місці, при температурі не вище 10 °С.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; визначають Тпл; при нагріванні водного розчину препарату з розчином аргентум нітрату випадає білий осад, розчинний у концентрованому розчині амоніаку; субстанцію нагрівають у суміші концентрованих сульфатної та азотної кислот до знебарвлення розчину, при додаванні амоніак молібдату утворюється жовте забарвлення. Кількісно визначають аргентометрією (метод Фольгарда).

Фармакологічна група. L01A A01 — протипухлинні препарати.

Фармакологічні ефекти. Антибластомний, імунодепресивний, цитотоксичний.

Застосування. Рак яєчника, рак молочної залози, рак легені, лімфогранулематоз, лімфосаркома, ретикулосаркома, остеогенна саркома, мієлома, хронічний лімфолейкоз, гострий лімфобластний лейкоз, пухлина Вільямса, саркома Юїнга, ангіосаркома, саркома м’яких тканин, лімфома, нейробластома, ретинобластома, семінома яєчника, аутоімунні захворювання (ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит, колагенози, аутоімунна анемія), невротичний синдром, пригнічення реакції відторгнення трансплантата (див. Пухлини).

Бурбелло А.Т., Шабров А.В., Денисенко П.П. Современные лекарственные средства: клинико-фармакологический справочник практического врача. — СПб, 2002; Вартанян Р.С. Синтез основных лекарственных средств. — М., 2004; Компендиум 2015 — Лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; Машковский М.Д. Лекарственные средства. — М., 2005; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. — 13 Ed., 2001. — № 1; Martindale. The Extra Pharmacopoeia. — 28 Ed, London, 1982.


Інші статті автора