МАТЕРИНСЬКЕ (ХОЛДИНГОВЕ) ПІДПРИЄМСТВО

МАТЕРИНСЬКЕ (ХОЛДИНГОВЕ) ПІДПРИЄМСТВО, за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 19, — підприємство, що здійснює контроль за дочірніми підприємствами. М.п. володіє контрольним пакетом акцій. Така структура і взаємозв’язок підприємств характерні для асоційованих господарських об’єднань, до яких належать транснаціональні корпорації, холдингові компанії та інші господарські об’єднання відкритого типу. М.п. розробляє стратегічні цілі об’єднання, тактику управління, координує й контролює діяльність дочірніх підприємств, надає консультативні послуги з різних питань діяльності об’єднання. М.п. складає консолідовану фінансову звітність (див. Консолідована фінансова звітність) і визначає частку меншості в капіталі та фінансових результатах дочірніх підприємств. М.п. може бути дочірнім підприємством (див. Дочірнє підприємство) іншого господарчого об’єднання. Акціонерні товариства відкритого типу (ВАТ) — материнські й дочірні підприємства — створюються й управляються самостійно при додержанні вимог законодавства про акціонерні товариства і положення про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації.

Господарський кодекс України. — Х., 2003; Економічна енциклопедія: У 3 т. / Ред. С.В. Мочерний. — К., 2000. — Т.3; Закон України «Про власність» // Нове законодавство України. — К., 1992. — Вип. 2; Закон України «Про господарські товариства» // Нове законодавство України. — К., 1993. — Вип. 3; Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р.


Інші статті автора