МАСКУВАННЯ

МАСКУВАННЯ — зв’язування заважаючих іонів у малодисоційовані, здебільшого комплексні, сполуки або переведення їх в іншу форму (зі зміною ступеня окиснення, зміною рН розчину та ін.) без видалення з досліджуваного розчину. М. застосовують в якісному аналізі, коли хід аналізу ускладнюється внаслідок того, що реагент одночасно взаємодіє з компонентом, який визначають, та зі сторонніми іонами, наявними в досліджуваному розчині. Заважаючі іони маскують, тобто переводять у такий хімічних стан, в якому вони не дають характерних реакцій з реагентом.

Химические методы анализа / В.И. Посыпайко, Н.А. Козырева, Ю.П. Логачева. — М., 1989.


Інші статті автора