МАРШРУТ

МАРШРУТ — напрямок руху транспортного засобу при здійсненні перевезень між початковим і кінцевим пунктом. На ФП використовуються такі види М.: маятниковий, кільцевий і комбінований. Маятниковий М. — це М., на якому шлях пересування транспортного засобу в прямому та зворотному напрямках знаходиться на одній і тій самій трасі. Він розподіляється на маятниковий М. зі зворотним порожнім пробігом (на М. є один завантажувальний і один розвантажувальний пункт); маятниковий М. з повним використанням пробігу (транспортний засіб завантажується в цьому ж пункті іншим вантажем); маятниковий М. з неповним використанням пробігу (на М. існує пункт завантаження, пункт розвантаження та пункт завантаження-розвантаження). Кільцевий М. — це шлях пересування транспортного засобу по замкнутому контуру, який з’єднує декілька пунктів завантаження-розвантаження. При кільцевому М. початковий пункт є кінцевим. Кільцевий М. поділяють на розвізний (М., по якому завантажений транспортний засіб розвозить вантаж по декількох пунктах призначення і поступово розвантажується); збірний (М., на якому транспортний засіб послідовно проходить декілька завантажувальних пунктів, поступово завантажується і вивозить вантаж в один пункт розвантаження); збірно-розвізний (М., коли одночасно розвозиться один вантаж і збирається інший). Комбінований М. — сукупність декількох М. руху транспортних засобів, у результаті чого за один М. здійснюється декілька поїздок. Основними показниками є довжина М. (відстань між початковим і кінцевим пунктами); час роботи транспортного засобу на М. (час, впродовж якого транспортний засіб знаходиться в наряді за винятком часу його нульових пробігів на початку зміни до першого пункту завантаження та від кінцевого пункту розвантаження до транспортного підприємства в кінці зміни); тривалість і протяжність М. транспортного засобу; поїздка (цикл транспортного процесу, тобто рух від початкового до кінцевого пункту).

Логистика / Под ред. Б.А. Аникина. — М., 1998; Миротин Л.Б., Тышбаев И.Э. Логистика для предпринимателя: Основные понятия, положения и процедуры. — М., 2002; Неруш Ю.М. Логистика. — М., 2000.


Інші статті автора