МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ — діяльність з маркетингового управління, зокрема фармацевтичної фірми, акцентування уваги на пошуку можливостей впливати на ринкові зміни у вигідному для фірми напрямку, а також діяльність із виявлення цільових ринків, вивчення потреб певних споживачів, розроблення ЛП і товарів медичного призначення, встановлення ціни на них, визначення способів просування і розподілу фармацевтичної продукції з метою здійснення обміну для задоволення потреб зацікавлених осіб. Це процес планування, організації, мотивації, контролю та ціноутворення, розподіл і просування, що базується на обміні для задоволення потреб і отриманні прибутку. Також це існування інституту менеджерів з маркетингу, який забезпечує стимулювання попиту таким чином, щоб організація досягла визначених цілей. Методологічною базою науки М.м. є такі підходи: системний — розгляд процесів як систем, тобто поєднання в одне ціле елементів, необхідних для досягнення певної мети; комплексний — як єдність організаційних, соціальних, правових, психологічних та інших аспектів менеджменту; оптимізаційний — потребує спочатку кількісного визначення параметрів маркетингового управління, а потім розробки математичних моделей оптимізації; ситуаційний (прикладний) — дії організації та її керівника повинні бути узгоджені з поточним станом внутрішнього і зовнішнього середовища фармацевтичної фірми. Предметом М.м. можна визначити систему виробничих відносин, яка спрямовує управління сучасним фармацевтичним виробництвом на задоволення потреб споживачів за рахунок створення суцільного ланцюга виробник — споживач, кожна ланка якого сприяє підвищенню цінності для кінцевого покупця. Разом з тим використовуються сукупність закономірностей ринкового виробництва, специфічні прийоми, інструменти й методи, які формують методологію науки М.м. та його логіку. М.м. можна розглядати як взаємопов’язаний комплекс дій, який фармацевтична фірма використовує для досягнення своїх цілей з урахуванням особистого ресурсного потенціалу, а також факторів зовнішнього середовища та певних обмежень.

Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. — К., 1998; Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений // Пер. с англ. Под ред. О.А. Третьяк. — СПб, 2001; Дойл П. Маркетинговый менеджмент и стратегии // Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб, 2002; Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент. — К., 2001; Котлер Ф. Маркетинговый менеджмент. — СПб, 1999; Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент. — К., 2003.


Інші статті автора