МАРКЕТИНГОВА ТАКТИКА

МАРКЕТИНГОВА ТАКТИКА — формування й реалізація завдань компанії на окремих ринках (сегментах) і за кожним товаром, але лише в конкретний період (короткостроковий) на основі стратегії маркетингу та оцінки сучасної ринкової ситуації з постійним коригуванням завдань з урахуванням змін кон’юнктурних та інших факторів. Основні тактичні завдання маркетингу: виявлення існуючих і потенційних бажань покупців, реального й можливого попиту на товари (послуги) і на цій підставі обґрунтування доцільності їх виробництва та збуту; організація науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт для створення продукції, яка позитивно б відрізнялася своєю якістю, конкурентоспроможністю і зручністю для споживачів від тієї, що вже є на ринку, модифікування продукції, узгодження її споживчих якостей із запитами ринку; планування і координація виробничої, збутової і фінансової діяльності підприємства; організація та вдосконалення системи і методів збуту продукції; управління маркетинговою політикою цін; планування й реалізація заходів комплексу маркетингової комунікації; регулювання процесів виробництва, транспортування, пакування продукції, сервісного обслуговування споживачів; контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства. У процесі управління фармацевтичною організацією вищенаведені завдання деталізуються для кожного підприємства, господарчого підрозділу, товару або товарної марки фірми. При цьому враховують сезонність окремих захворювань, певних ЛП на ринку, зміну попиту на препарати, особливості просування рецептурних та безрецептурних препаратів, ступінь їх новизни та рівень ефективності порівняно з ліками-аналогами, наявними на ринку.

Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008; Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг. — К., 2003.


Інші статті автора