МАЛА Любов Трохимівна

МАЛА Любов Трохимівна (13.01.1919, с. Копані Запорізької обл. — 14.04.2003, Харків) — видатний український учений, кардіолог і терапевт. Доктор медичних наук (1954), професор (1955), академік АМН СРСР (1974–1991), Російської АМН (1991), академік НАН України (1992), АМН України (1993). Засновник і директор Інституту терапії АМН України (1981–2003), завідувач кафедри госпітальної терапії Харківського державного медичного університету (1955–2003).

Malaya.tifЗакінчила лікувальний факультет I Харківського медичного інституту (1938).

Працювала: лікар амбулаторії с. Петровеньки Луганської обл. (1938–1941), лікар фронтових госпіталів, заступник начальника сортувального евакогоспіталю (1941–1946), клінічний ординатор (1946–1949), аспірант (1949–1952), докторант (1952–1954), доцент (1954–1955), завідувач кафедри госпітальної терапії (1955–2003) Харківського державного медичного інституту; директор філіалу Київського НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеска (1981), директор Харківського НДІ терапії (1986–1993), директор ДУ «Інститут терапії» АМН України (1993–2003).

Напрями наукових досліджень: внутрішня медицина, кардіологія, клінічна фармакотерапія. Перші дослідження були присвячені фтизіатрії.

Наукові здобутки: вивчення патогенезу та розроблення нових схем діагностики і лікування атеросклерозу, гострого інфаркту міокарда, серцевої недостатності й гіпертонічної хвороби; глибоке вивчення ролі нейрогуморальних систем (симпатоадреналової, ренін-ангіотензин-альдостеронової, калікреїн-кінінової, простагландинів, серотоніну, мелатоніну, натрійуретичних пептидів, ендотеліну, інтерлейкіну та ін.) у патогенезі та прогресуванні захворювань внутрішніх органів, перш за все серцево-судинних. Започаткувала і впровадила в практику охорони здоров’я систему поетапного лікування хворих на гострий інфаркт міокарда. Засновник сучасної провідної школи терапевтів та кардіологів. Підготувала 36 докторів та 188 кандидатів медичних наук. Автор понад 700 наукових праць, у т.ч. 24 монографій. Наукові розробки Л.Т. Малої захищені 25 охоронними документами, у т.ч. 15 патентами України та 5 патентами Росії. Голова спеціалізованої вченої ради з присудження вчених ступенів (з терапії, кардіології та педіатрії) при Харківському державному медичному університеті (1972–2003).

Л.Т. Мала Герой Соціалістичної Праці (1979), Герой України (1999), лауреат Державної премії СРСР (1980), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл наукових фундаментальних праць з кардіології (2003, посмертно), заслужений діяч науки і техніки України (1968), лауреат премії ім. С.І. Вавілова (1989), премії ім. М.Д. Стражеска (1983, 1997), премії ім. П.І. Шатілова (1981, 1983, 1987), Першої академічної премії з клінічної медицини АМН України (1995, 2000). Кавалер орденів «Золотая звезда» (2003), Держави (1999), Ярослава Мудрого V ступеня (1998), Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (1995), Вітчизняної війни ІІ ступеня (1985), Трудового Червоного Прапора (1960). Член Міжнародної асоціації інтерністів (1977), дійсний член Міжнародного товариства з кардіоваскулярної фармакотерапії (1993), член Міжнародного товариства з артеріальної гіпертонії (1997), голова Харківського обласного товариства терапевтів, заступник голови Всеукраїнського товариства терапевтів та кардіологів. Американським біографічним інститутом нагороджена «Міжнародним культурним дипломом пошани» (1997); їй присвоєно почесне звання «Людина року» (1996), Міжнародним біографічним центром (Кембридж, Велика Британія) включена у видання «2000 видатних учених ХХ століття» (1998).

Основні праці: Рак легкого. — К., 1965; Инфаркт миокарда. — М., 1981 (співавт.); Лечение болезней сердца и сосудов. — Х., 1982; Хроническая недостаточность кровообращения. — К., 1994 (співавт.); Сердечные гликозиды. — Х., 1996 (співавт.); Эндотелиальная дисфункция при патологии сердечно-сосудистой системы. — Х., 2000 (співавт.); Фармакотерапия: В 2 т. — Х., 2000 (співавт.); Терапия: Руководство для студентов и врачей-интернов. — Х., 2001 (співавт.); Хроническая сердечная недостаточность. — Х., 2002 (співавт.).

 Вчені Харківського державного медичного університету. 1805–2005 [Присвячується 200-річчю від дня заснування Харківського державного медичного університету] / За ред. акад. А.Я. Циганенка. — Х., 2005; Вітчизняна терапевтична школа i здобутки Iнституту терапії ім. Л.Т. Малої АМН України / За ред. О.Я. Бабака, Г.Д. Фадєєнко. — Х., 2008; Л.Т. Малая. 60 лет научно-педагогической, лечебной и общественной деятельности: Библиография / Сост. Л.Г. Кононенко, Э.С. Роханская. — Х., 1998.


Інші статті автора