МАЗУР ІВАН АНТОНОВИЧ

МАЗУР Іван Антонович (20.01.1938, с. Гвардійське Хмельницької обл.) — доктор фармацевтичних наук (1979), професор (1979), академік АН технологічної кібернетики (1986), заслужений діяч науки і техніки України (2004), винахідник СРСР (1978), президент ТОВ «НВО «Фарматрон» (1991).

masur.tifЗакінчив Запорізький фармацевтичний інститут (1960).

Працював: асистент (1960–1969), доцент, завідувач кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету (1969–2012).

Напрями наукових досліджень: пошук нових БАР і створення на їх основі ЛП.

Наукові здобутки: розробив і впровадив у медичну практику ЛП: Тіотріазолін (різні лікарські форми), Тіоцетам, Тіодарон, Індотрил, Кардіотрил, а також ветеринарні препарати: Вірутрицид, Імзауф, Трикаптол, Азокаптрин, Віразол, Диверцид, Вітурол, Тіопротектин. Автор близько 900 наукових праць, у т.ч. — 304 патентів, 7 монографій. Підготував 12 докторів та 32 кандидатів наук.

Нагороди: відмінник охорони здоров’я, медаль за розвиток Запорізького краю.

Основні праці: Исследования в ряде производных имидазо(2,1-в)-тиазола (канд. дис.). — Одесса, 1969; Синтез и биологические свойства замещенных пиримидина, хиназолина и их конденсированных производных с имидазолом (докт. дис.). — М., 1978; Патент України № 43218 від 17.11.2003. Ранозагоювальний засіб у вигляді мазі на основі тіотріазоліну (співавт.); Патент України № 73648 від 15.08.2005. Церебропротекторний і стресопротекторний лікарський засіб Ноотрил у вигляді розчину для ін’єкцій (співавт.); Патент України № 83587 від 25.07.2008. Лікарський засіб для лікування інфаркту міокарда та гострої серцевої недостатності (співавт.); Патент України № 81739 від 25.01.2008. Протисудомний лікарський засіб на основі карбамазепіну та тіотріазоліну (співавт.); Кардиопротекторы: Монография. — К., 2005 (співавт.); Тиотриазолин: Монография. — Запорожье–Львов, 2005 (співавт.); Фармакологія та клінічна фармакологія. Ч. І: Метод. реком. — Запоріжжя–К., 2007 (співавт.); Магнійвмісні препарати: фармакологічні властивості, застосування: Монографія. — Запоріжжя–К., 2007 (співавт.); Метаболитотропные препараты: Монография. — Запорожье, 2007 (співавт.); Тиотриазолин: фармакологические аспекты и клиническое применение // Новости медицины и фармации в Украине. — 2005. — № 15, № 17 (співавт.); Клінічне застосування тіотріазоліну в кардіології // Здоров’я України. — 2005. — № 17 (співавт.); К вопросу создания препаратов нейропротекторного действия // Вестник фармак. и мед. — 2006. — № 4 (співавт.); Експериментальне обґрунтування можливості підвищення ефективності та безпечності індометацину // Клінічна фармація. — 2008. — № 2 (співавт.); Тиотриазолин, тиодарон в лечениисердечно-сосудистой патологии. — Запорожье, 2011 (співавт.); Метаболітотропні механізми кардіопротективної дії нового антиангінального й антигіпертензивного препарату «Гіпертрил» в умовах експериментальної ішемії міокарда // Одес. мед. Журн. — 2014. — № 6 (співавт.).

Історія фармації України / Р.В. Богатирьова, Ю.П. Спіженко, В.П. Черних та ін. — Х., 1999; Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991; До 75-річчя від дня народження Мазура Івана Антоновича. // Фармаком. — 2012. — № 4. — с. 9–10.


Інші статті автора