МАГІСТР ФАРМАЦІЇ

МАГІСТР ФАРМАЦІЇ (лат. magister — начальник, вчитель) завершений освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації провізора-спеціаліста здобув поглиблені спеціальні знання та вміння, має досвід їх застосування у фармацевтичній галузі та захистив на вченій раді ВНЗ (факультету) магістерську роботу.

Підготовка М.ф. проводиться одночасно з підготовкою спеціалістів з певного провізорського фаху й спрямована на поглиблену спеціальну, науково-практичну, педагогічну та дослідницьку підготовку з цієї ж провізорської спеціальності.

Тимчасове положення про порядок підготовки магістрів медицини (фармації) у вищому медичному (фармацевтичному) закладі освіти IV рівня акредитації, затверджене наказом МОЗ України від 24.09.1996 р. № 295.


Інші статті автора