НОСІЙ

НОСІЙ (даних інформації) — фізичне тіло або середовище для запису, збереження й відтворення інформації. Н. розрізняють за фізичною структурою (магнітні, напівпровідникові, діелектричні), типом матеріалу, що використовується (паперові, пластмасові, металеві, комбіновані), за формою подавання даних (друковані, рукописні, магнітні, перфораційні), принципом зчитування інформації (механічні, оптичні, магнітні, електричні), за конструктивним виконанням (карткові, стрічкові, дискові, барабанні, такі, що можуть зніматися, або ні). Н. розрізняють також і залежно від можливості здійснювати перезапис — Н. одноразового запису (коли зміни властивостей середовища носять незворотний характер: перфокарти, оптичні диски та ін.) і Н. багаторазового запису (що допускають перезапис, коли зміна властивостей середовища носить зворотний характер: напівпровідники і всі різновиди магнітної пам’яті, різновиди оптичних дисків). Інформацію записують на Н. за допомогою змін фізичних, хімічних або механічних властивостей середовища, що запам’ятовує. Наразі широке розповсюдження на практиці отримав Н. у вигляді оптичного диску. Він має пластмасову основу, причому запис та читання відбуваються під дією променя лазера. Запис та читання інформації відбувається послідовно на концентричних доріжках, між якими переміщується промінь лазера при обертанні диска. Оптичні диски поділяються на: «тільки для читання» (CD, DVD), «для одноразового запису» (СD-R, DVD±R(A,G)), «для перезаписування» (CD-RW, DVD±RW).

Глушков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер. — Х., 2003; Кенин А.М., Печенкина Н.С. IBM PC для пользователей или как научиться работать на компьютере. — Екатеринбург, 1997; Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. — М., 1998.


Інші статті автора