ЦИКЛОГЕКСАНОЛ

ЦИКЛОГЕКСАНОЛ (оксициклогексан, спирт циклогексиловий) — безколірні гігроскопічні кристали із запахом камфори.

С6Н12О                                       Мол. м. 100,16

Cyklogekcanol.ai

Має такі властивості: Тпл — 25,15 °С; Ткип — 160,1 °С/760 мм, 103,7 °С/100 мм; d234 0,9493; показник заломлення n25D 1,4648; поверхневий натяг — 33,60 дин/см (15°); Тспал — 67,2 °С; питома теплоємність — 0,417 ккал/г (15–18 °С); теплота згоряння (V=const) — 889,5 ккал/моль; дипольний момент — 1,82D; розчинний у спирті та етері; розчинність у воді: 4,2 г у 100 г води (10 °С) і 4,3 г (30 °С). Ц. утворює азеотропні суміші з водою (21% Ц., Ткип — 97,9 °С), з фенолом (13% Ц., Ткип — 183 °С).

Ц. використовується як розчинник, для одержання мономерів (капролактаму), пластифікаторів, комплексоутворювачів тощо.

Жогло Ф.А. Неводні розчинники: характеристика, властивості та застосування в технології готових лікарських форм. — Львів, 2002.


Інші статті автора