НОРАДРЕНАЛІНУ ГІДРОХЛОРИД

НОРАДРЕНАЛІНУ ГІДРОХЛОРИД (Noradrenalini hydrochloridum), (R)-2-Аміно-1-(3,4-дигідроксифеніл)етанол гідрохлорид.

C8H12ClNO3 Мол. м. 205,6

Noradrenalini hydrochloridum.ai

АФІ синтетичного походження. Білий або коричнево-білий кристалічний порошок, добре розчинний у воді, слаборозчинний в етанолі. Стає забарвленим при витримуванні на повітрі та світлі Tпл — 177–179 °С, рКа1=8,6; рКа2=9,8; рКа3=12,0 (20 °С). УФ-спектр: λmax=279 нм (у 0,01 М розчині хлоридної кислоти), λmax=296 нм (у водному розчині натрію гідроксиду), α 2% розчину від –37° до –41°. Зберігають у запаяній ампулі під вакуумом або інертним газом, у захищеному від світла місці.

Ідентифікують за питомим оптичним обертанням 2% водного розчину, за Tпл, за УФ-спектром розчину субстанції в хлоридній кислоті, за ІЧ-спектром поглинання норадреналіну, виділеного із солі та висушеного під вакуумом упродовж 3 год, за кольоровою реакцією з діетиламінобензальдегідом (рожеве забарвлення), за характерними реакціями на хлориди. Кількісно визначають ацидиметрично з потенціометричною фіксацією точки еквівалентності (титрант 0,1 М розчин HClO4).

Фармакологічна група. С01CA03 — адреноміметичні препарати (α-адреностимулятори).

Фармакологічні ефекти. Стимулюючи α-адренорецептори, сприяє сильній судинозвужувальній дії. Викликає збільшення серцевого викиду; внаслідок підвищення АТ зростає перфузійний тиск у коронарних артеріях, значно зростає периферичний судинний опір і центральний венозний тиск. Має слабкий бронхолітичний ефект і слабкий вплив на обмін речовин.

Застосування. Колапс, шок (травматичний, інтраопераційний, токсичний, кардіогенний), кровотеча, інтоксикація, пригнічення вазомоторних центрів.

 Компендиум 2015 — Лекарственные препараты / Под. ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Ed. A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. — 13 Ed., 2001. — № 1.


Інші статті автора