НОВИЙ ТОВАР

НОВИЙ ТОВАР — це кінцевий результат науково-дослідної дiяльностi фiрми-виробника, який неодмінно повинен відповідати потребам, що сформувалися у потенційних покупців до моменту його виходу на ринок. У системі маркетингу під Н.т. розуміють якісно зовсім Н.т., аналогів якому до його появи на ринку не було; товар, що містить значні докорінні вдосконалення й припускає наявність на ринку товарiв — аналогiв за призначенням; товар, що вже є на ринку, але з певними вдосконаленнями, які не змінюють докорінно його характеристики; товар ринкової новизни, який є старим для iснуючих ринків, але новим для нового ринку; товар нової сфери застосування. ЛП за новизною розрізняють: оригінальний препарат нової фармакологічної групи; оригінальний препарат існуючої фармакологічної групи; препарат-генерик. Оригінальний ЛП — це препарат, вперше розроблений на основі активної речовини, право на яку захищено патентом і належить лише компанії, що його розробила, або компанії — власнику першої ліцензії на його продаж. Препарат-генерик — це ЛП, термін дії патентного захисту на активну речовину якого закінчився, i тому він не є винятковою власністю фармацевтичної компанії, що його розробила або володіла першою ліцензією на його продаж. Тому такий ЛП може виробляти будь-яка фармацевтична компанія за умов дотримання вимог виробництва в цій країні. Генерик може випускатися під оригінальною або під загальноприйнятою (міжнародною непатентованою) назвою. Мотиви нововведень можна поділити на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх належать: насиченість ринку існуючими товарами, розвиток НТП, пристосування до структурних змін у галузях промисловості, загрожуюча позиціям фірми політика конкурентів, необхідність згладжування кон’юнктурних коливань, зміни в перевагах споживачів i т.д. Внутрішніми є прагнення збільшити обсяг продажу, ринкову частку i кінцевий прибуток, покращати конкурентоспроможність фармацевтичного товару на ринку, знизити ризик, пов’язаний з обмеженим товарним асортиментом, знайти шляхи виходу на новий ринок для фiрми тощо. Виведення на ринок Н.т., у т.ч. ЛП, дає фірмам змогу збільшити обсяг продажу; завоювати певну частку ринку; збільшити прибуток; зменшити залежність від процесу реалізації одного товару або асортиментної групи; ефективніше використовувати існуючу систему руху товарів; створити або підтримувати імідж інноваційної фірми. Розроблення Н.т. здійснюється у певній послідовності й охоплює такі етапи: генерація ідей; їх відбір; розроблення концепції товару та її перевірка; попередній аналіз можливостей виробництва і збуту товару; аналіз економічної доцільності виробництва нової продукції; проектування виробу; випробування дослідних зразків і дороблення виробу; розвиток виробництва і збуту. Розроблення нового ЛП, окрім цього, складається з кількох характерних етапів: 1. Технологічні та біофармацевтичні дослідження: обґрунтування складу, розроблення технології та вибір лікарської форми, розроблення методів контролю якості. 2. Доклінічні дослідження: проведення фармакологічних досліджень; розроблення АНД; підготовка техніко-економічного обґрунтування; розроблення технологічного регламенту; затвердження НТД і подання її до Фармакологічного науково-експертного центру для одержання дозволу на клінічні випробування препарату. 3. Клінічні випробування: експертиза матеріалів, визначення ефективності та нешкідливості, узагальнення результатів клінічних випробувань, одержання дозволу на промисловий випуск препарату та його медичне застосування. 4. Серійне виробництво: вивчення потреби, формування попиту, стимулювання збуту.

 Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Фармацевтичний маркетинг / За ред. Л.А. Мороз. — Львів, 2000; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008.


Інші статті автора