НІЖЕНКОВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

НІЖЕНКОВСЬКА Ірина Володимирівна (05.01.1955, Санкт-Петербург, Росія) — доктор медичних наук, професор (2010), завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії (з 2014), заслужений діяч науки і техніки України.

New_Nijenkovska_ok.tifЗакінчила: Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця (1978).

Працювала: аспірант (1978), асистент (1983), доцент (1996) кафедри фармакології та клінічної фармакології, декан фармацевтичного факультету (2004–2015), завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії (2010–2014), завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії (з 2014) Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Напрями наукових досліджень: біохімічна, фізико-хімічна, квантово-хімічна фармакологія, фармакологія серцево-судинних та метаболітних ЛП.

Наукові здобутки: автор близько 380 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких 5 підручників, 10 навчальних посібників, 27 патентів. голова Вченої ради фармацевтичного факультету; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України із загальної фармації; член Формулярного комітету МОЗ України; голова атестаційної комісії з атестації провізорів та фармацевтів Державної служби України з лікарських засобів у м. Києві; член комісії з питань державної реєстрації лікарських засобів МОЗ України; член міжвідомчої робочої групи з питань ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, державних закупівель та реєстрації лікарських засобів; член Науково-експертної ради з питань оцінки реформ у сфері контролю якості лікарських засобів; член Науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ України, член Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP).

Основні праці: Біохімічні та мембранні механізми ушкодження міокарда за експериментальної серцевої недостатності та її корекції фізіологічно активними сполуками метаболітної дії (докт. дис.). — К., 2009; Фармакологія: Посіб. — Краснодар — Черкеськ, 1993 (співавт.); Руководство по фармакологии к практическим занятиям. — М., 2000; Фармакологія: Підручн. — К., 2001 (співавт.); Фармакология. Практические занятия. — К., 2009; Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закл. III–IV рівнів акредитації. — К., 2012 (співавт.); Токсикологічна хімія: Підручн. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закл. IV рівнів акредитації — К., 2012 (співавт.); Токсикологічна хімія. Отруйні речовини та їх біотрансформація: Навч. посіб. для студентів вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. III–IV рівнів акредитації — К., 2015 (співав.); Спосіб оцінки ефективності корекції ліпідних порушень при експериментальній рубоміциновій кардіопатології. — Патент № 101614. — 25.09.2015 (співавт.); Засіб з вазодилатуючою активністю. — Патент № 103911. — 12.01.2016 (співавт.); Спосіб зниження амплітуди адренореакції. — Патент № 103908. — 12.01.2016 (співавт.).