НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ВИРОБНИЦТВІ

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ВИРОБНИЦТВІ — раптове ушкодження здоров’я, спричинене падінням, пораненням, ураженням струмом та ін. і пов’язане з виконанням трудових обов’язків. В Україні правові наслідки Н.в.н.в. регулюються законодавством про працю, законом «Про охорону праці» (1992 р.) і Положенням про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (21.08.2001 р.). Н.в.н.в. має правовий наслідок при призначенні пенсії та виплаті допомоги, коли він стався з працівником, який виконував роботу за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності. Н.в.н.в. визнається пов’язаним з роботою працівника тільки у випадках, передбачених законодавством. Якщо нещасний випадок стався з вини власника підприємства, установи, організації, він несе відповідальність за шкоду, заподіяну працівникові, внаслідок чого сталося його каліцтво або інше ушкодження здоров’я. Власник організовує розслідування цього випадку, призначає комісію, яка після закінчення розслідування складає акт за формою Н-1, що затверджується власником. У разі відмови власника скласти акт за формою Н-1 про Н.в.н.в. або незгоди власника, потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси, зі змістом акта або з приписом посадової особи органу державного нагляду за охороною праці, питання вирішується вищим органом державного нагляду за охороною праці або в порядку, передбаченому законодавством із розгляду трудових спорів.

Літ.: КЗпП України з постатейними систематиз. матеріалами. — К., 2001.


Інші статті автора