НЕФОРМАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ

НЕФОРМАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ — група людей, що виникла спонтанно, але регулярно здійснює ті чи інші спільні дії для досягнення певної мети. Н.о. (група) утворюється не за розпорядженнями керівництва та формальними постановами, а членами організації відповідно до їх симпатій, загальних інтересів, спільних цілей, звичок тощо. Процес виникнення Н.о. є певною мірою незалежним від дій або бажань керівництва. Неформальні групи існують у будь-якій організації, хоча вони не відображаються у формальних структурних схемах побудови організації. Неформальні групи, як правило, мають свої норми поведінки, розподіл ролей, явного чи неявного неформального лідера (див. Неформальний лідер). Причинами формування неформальних груп є почуття приналежності, захист, підтримка, допомога у вирішенні завдань, потреба у спілкуванні. Неформальні групи можуть впливати на організацію в цілому як позитивно, так і негативно. Позитивний вплив визначається допомогою у стресових і конфліктних ситуаціях, у налагодженні спілкування всередині організації, в адаптації співробітників до соціального та виробничого середовища тощо. Негативний вплив може проявлятися в деструктивних діях, опорі змінам в організації, поширенні чуток, що призводять до конфліктів. Теорія менеджменту стверджує, що процес виникнення неформальних груп пов’язаний із функціонуванням формальних організацій. Модель Хоманса пояснює, як з процесу управління, делегування завдань виникають Н.о., та доводить необхідність управління ними. Керівництво фармацевтичної організації повинно визнавати наявність неформальної групи, співпрацювати з нею, прислуховуватися до думки неформальних лідерів та членів групи, дозволяти неформальним групам брати участь у прийнятті рішень та запобігати поширенню пліток шляхом надання необхідної офіційної інформації.

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. — М., 1999; Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. — Минск, 1996; Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М., 1992; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. І. Менеджмент в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2007.


Інші статті автора