НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ АПТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ АПТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ. Внаслідок встановлення в Україні у 1919 р. Радянської влади була проведена націоналізація промисловості та торгівлі. 17 травня 1919 р. Рада народних комісарів України прийняла декрет «Про націоналізацію аптечної мережі на Україні». Більша частина аптек згідно з цим декретом була націоналізована. Але вже в серпні 1919 р. у зв’язку з окупацією території України військами Денікіна аптеки було повернено колишнім власникам. Після повного встановлення Радянської влади в Україні Раднаркомом УРСР 14 березня 1920 р. був знову прийнятий декрет про націоналізацію аптек. До початку липня 1920 р. вся аптечна мережа в Україні була націоналізована.

Після націоналізації аптек для керування аптечною справою при Наркомздраві було створено фармацевтичний відділ. Безпосереднє управління діяльністю аптек і ФП на місцях здійснювали фармацевтичні підрозділи.

Історія фармації України. — Х., 1999; Литвиненко М.М., Гунський І.М. Короткий історичний огляд розвитку фармації та організації лікарського обслуговування населення. В кн.: Організація фармацевтичної справи. — К., 1962.


Інші статті автора