ЦИЗАПРИД

ЦИЗАПРИД (Cisapridum), (±)-цис-4-аміно-5-хлор-N-[1-[3-(4-фторфенокси)пропіл]-3-метоксипіперидин-4-іл]-2-метоксибензамід.

С23Н29ClFN3О4. H2O                                               Мол. м. 484,0

Cisapridum.ai

АФІ синтетичного походження. Білий або майже білий кристалічний порошок практично нерозчинний у воді, легкорозчинний у ДМФА, розчинний у метиленхлориді, помірно розчинний в метанолі. Виявляє поліморфізм. Тпл — 109,8 °С. Оптичне обертання — від –0,05° до +0,05° (1% розчин у метиленхлориді). Зберігають у щільно закупореному контейнері в захищеному від світла місці.

Ідентифікують ІЧ-спектром поглинання; за реакцією з алізарином та цирконію нітратом після спалювання з магнію оксидом важким (жовте забарвлення). Кількісно визначають методом неводної ацидиметрії з потенціометричним фіксуванням точки еквівалентності.

Фармакологічна група. А03F A02 — стимулятори перистальтики (пропульсант).

Фармакологічні ефекти. Підвищує тонус та моторику ШКТ. Чинить антирегургітаційну та проносну дію.

Застосування. Шлунково-стравохідний рефлюкс, гастропарез (діабетичний, ідіопатичний, медикаментозний), синдром дистальної кишкової непрохідності. Функціональна диспепсія. Гіпокінезія жовчного міхура. Синдром відрижки новонароджених. Хронічний запор. Для прискорення перистальтики при проведенні рентгенологічного дослідження ШКТ. Післяопераційна атонія ШКТ.

Компендиум 2015 — Лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Ed. A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index: An Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. — 13 Ed. — 2001. — № 1.


Інші статті автора