НАСИПНА МАСА

НАСИПНА МАСА — характеристика, що відображає укладення частинок порошку, у зв’язку з чим кількісно характеризує здатність його до заповнення одиниці об’єму і залежить від питомої маси, дисперсності, форми та характеру поверхні частинок. Н.м. визначають методом вільного насипання 10 г сипкого матеріалу в мірний циліндр. Н.м. (Рн) обчислюють діленням маси (Р) на об’єм (V):

Рн = P
V

Езерский М.А. Методы определения физико-химических характеристик фармацевтических порошков. II. Насыпной вес, объемная плотность, сыпучесть, угол откоса, слипаемость, сопротивление сдвига // Хим.-фармац. журн. — 1977. — № 8.


Інші статті автора