НАРКОТИКИ

Наркотики (наркотичні речовини та ЛП) (грец. narcаo — заціпеніння, затьмарення свідомості, втрата чутливості) — психоактивні ЛП, які під час введення в організм людини впливають на її психіку і поведінку, змінюють емоційний стан, волю, свідомість. Внаслідок систематичного вживання вони можуть викликати фізичну і психічну залежність. Зловживання Н. має негативні медичні, соціальні та юридичні наслідки: медичні — якщо цей Н. проявляє специфічну (стимулювальну, седативну, ейфоризуючу, галюциногенну та ін.) дію на ЦНС, що є причиною його немедичного вживання; соціальні — якщо немедичне вживання стає більш масштабним та набуває соціальної значущості; юридичні — якщо цей Н. у встановленому порядку визнано наркотичним та внесено до Переліку наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженого Комітетом з контролю за наркотиками МОЗ України. Наркотичні ЛП можуть бути виготовленими: на ФП чи в аптеці для медичних (лікувальних) чи наукових цілей; в кустарних умовах — для нелегальної реалізації та вживання без призначення лікаря.

Речовина офіційно вважається наркотичною лише за умови внесення її відповідним державним органом до Переліку наркотичних або психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України. Перелік наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів згруповано у списки й таблиці (І–ІІІ) згідно із законодавством України та міжнародними договорами. Вони затверджені КМУ за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я (Комітет з контролю за наркотиками МОЗ України) і публікуються в офіційних друкованих виданнях.

До табл. І, список № 1, віднесені особливо небезпечні Н., обіг яких заборонено (альфа-метилтіофентаніл, ацеторфін, героїн, еторфін, канабіс, смола канабісу, екстракти i настойки канабісу, кокаїновий кущ, лист кока, макова солома, концентрат з макової соломи, меткатинон, опій та ін.). До списку № 2 внесені особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких також заборонено (броламфетамін, діетилтриптамін, етициклідин, етриптамін, парагексил, псилоцин, тенамфетамін, фенциклідин та ін.) та кустарно виготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину, фенілпропаноламіну або їх солі. Окрім того, до табл. I (список № 3) віднесені рослини, які містять наркотичні та психотропні речовини (див. Психотропні речовини), й обіг яких допускається для промислових цілей (мак снодійний (Papaver somniferum L.), рослини роду Кoнoплi (Cannabis)). Культивування маку снодійного допускається лише за умов використання насіння, зiбpaнoгo iз copтів рослин, у висушеній coлoмi яких вміст морфіну не перевищував 0,15%, а рослин роду Коноплі (за винятком виробництва та (або) виготовлення наркотичних і психотропних речовин) допускається за умов використання насіння iз copтів рослин, в яких вміст тетрагідроканабінолу не перевищував 0,15%.

До табл. ІІ (список № 1) занесено Н., обіг яких обмежено (алілпродин, алфетаніл, ацетилметадон, бензетидин, бупренорфін, гідрокодон, дигідрокодеїн, екгонін і його складні ефіри та похідні, які можуть бути перетворені на кокаїн, кодеїн, морфін, оксикодон, омнопон, суфентаніл, тебаїн, тилідин, фентаніл та iн.), а також заносяться ізомери, складні та пpocті ефіри, що не занесені до інших списків, солі, включаючи солі складних та простих ефірів, ізомерів, якщо існування таких сполук можливе. До табл. ІІ (список № 2) віднесені психотропні речовини, обіг яких також обмежено (амфетамін, глютетимід, дексамфетамін, метамфетамін, секобарбітал, фенметразин, ціпепрол та ін.).

До табл. ІІІ (список № 1) віднесені Н., oбiг яких обмежено, i стосовно яких допускається вилучення деяких заходів контролю (ацетилгілрокодеїн, кодеїн, етилморфін, норкодеїн, фолькодин, пpoпipaм, кокаїн, дифеноксин, порошок кореня іпекакуани та опію), а також препарати, виготовлені за будь-якою формулою, наведеною у цьому списку, за умови, що вони поєднані з одним або кількома інгредієнтами i містять кількість Н. не більше ніж визначено списком, а також коли ці речовини не можуть бути вилучені із суміші легкодоступним способом у кількості, що дає змогу зловживати ними. Психотропні речовини, обіг яких обмежено, і стосовно яких допускається вилучення деяких заходів контролю, містяться у списку № 2 цієї таблиці (алобарбітал, амінорекс, барбітал, гідазепам, діазепам, клоназепам, метилфенобарбітал, нітразепам, оксазепам, циклобарбітал, золпідем та ін.).

Виробництво (діяльність) та обіг наркотичних і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, визначених нормативно-правовими актами КМУ. Обіг наркотичних і психотропних речовин, прекурсорів регулюється також і на міжнародному рівні. Основними документами ВООЗ із цих питань є Єдина конвенція про наркотичні речовини (Нью-Йорк, 1972 р.), Конвенція про психотропні речовини (Відень, 1971 р.), Конвенція про боротьбу із незаконним обігом наркотичних і психотропних речовин (1991 р.).

У фармацевтичній практиці контроль наркотичних та психотропних речовин регламентується «Положенням про зловживання лікарськими речовинами» (1985 р.). Виділяють 5 переліків цих речовин, залежно від різниці у рівнях контролю: перелік № 1 СD Lic. Лікарські речовини, які не використовують у терапевтичних цілях (ЛСД, канабіс, конопля); перелік № 2 СD (опіати, амфетаміни, хіналбарбітон); перелік № 3 СD № Register (бензфетамін та речовини, які не є сильнодійними та не становлять загрози для здоров’я); перелік № 4 СD Anaв (анаболіки, андрогенні стероїди, кленбутерол, гормони росту) і СD Benz (бензодіазепіни); перелік № 5 СD Inv. (кодеїн, фолкодин, кокаїн, морфін та ін.).

З 1988 р. Україна є учасником міжнародного співробітництва у сфері регулювання обігу контрольованих наркотичних і психотропних речовин та прекурсорів. В основу вітчизняного законодавства про обіг зазначеної групи речовин були покладені окремі положення конвенцій ВООЗ. Обіг наркотичних і психотропних речовин та прекурсорів регулюють: Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затверджений 06.05.2000 р. (Відомості ВР України, — 2007. — № 10. — ст. 89). Законом визначаються спеціальні терміни, види контролю, обмеження в обігу контрольованих ЛП, діяльності установ з урахуванням форм власності (виробництва, зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення, експорт-імпорт тощо). Для виконання цих законодавчих актів розроблено та прийнято низку підзаконних актів (постанов КМУ, наказів МОЗ України).

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних і психотропних речовин та прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази та документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку й безпеки такої діяльності. Роздрібна реалізація контрольованих груп Н. здійснюється лише через аптечні заклади за наявності у них відповідної ліцензії. Забезпечення закладів охорони здоров’я здійснюють ліцензовані аптечні бази (склади). Перелік закладів охорони здоров’я, що використовують за показаннями (з медичною метою) наркотичні й психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори у процесі своєї діяльності, заносяться до реєстру, затвердженого постановою КМУ, і вилучаються з обігу. Правовий режим обігу наркотичних і психотропних речовин та прекурсорів забезпечується за двома напрямами: суб’єкти господарювання повинні отримати ліцензію на здійснення певного виду господарської діяльності, а об’єкти (наркотичні, психотропні речовини та прекурсори) дозволяються до застосування тільки після проведення їх реєстрації та сертифікації у встановленому законодавством порядку.

 Закон України «Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» / Відомості ВР. — 1995. — № 10; Лінський І.В., Голубчиков М.В., Мінко О.І. та ін. Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних речовин в Україні: Щорічний аналітичний огляд. — Х., 2005. — Вип. 2; Петюнін Г.П., Полях А.М., Шепітько В.Ю. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори. — Х., 2006.


Інші статті автора