НАЛЕЖНА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ

НАЛЕЖНА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ (GMP Guide For Active Pharmaceutical Ingredients, GMP APhI) — частина концепції забезпечення якості, що являє собою сукупність правил з організації виробництва і контролю якості АФІ, які входять до складу ЛЗ для людини (див. Активний фармацевтичний інгредієнт). У 2001 р. Комісія ЄС ухвалила законодавчу пропозицію, яка вимагає від фармацевтичних виробників використовувати для виробництва ЛП тільки ті АФІ, які вироблені відповідно до вимог GMP.

В Україні прийнятий нормативний документ — Настанова 42-02-2001 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика активних фармацевтичних інгредієнтів», що відповідає документу ІСН «GMP Guide For Active Pharmaceutical Ingredients» та додатку 18 до настанови з GMP ЄС «GMP Guide for Active Pharmaceutical Ingredients». Вимоги настанови поширюються на виробництво АФІ, що входять до складу ЛП для людини, при відповідній системі управління якістю на підприємстві. Система управління якістю повинна охоплювати організаційну структуру, процедури, процеси та ресурси, а також діяльність, необхідну для забезпечення впевненості в тому, що АФІ відповідатимуть вимогам специфікацій щодо якості та чистоти. Настанова 42-02-2001 висуває вимоги до управління якістю, персоналу, будівель та приміщень, технологічного обладнання, документації та протоколів, управління матеріалами, технологічного процесу та виробничого контролю, пакування та ідентифікуючого маркування АФІ і проміжної продукції, зберігання й дистрибуції, лабораторного контролю, валідації, контролю змін, відбракування й повторного використання матеріалів, рекламацій та відкликань, виробників за контрактом (включаючи лабораторії), посередників, брокерів, оптових торговців, дистриб’юторів, підприємств із перепакування і перемаркування. Крім того, настанова містить вимоги до виробництва АФІ для клінічних випробувань та спеціальну настанову щодо АФІ, які одержують культивуванням клітин або ферментацією. Згідно з вимогами GMP до AФІ необхідно визначити й оформити документально всі види діяльності, що стосуються якості, а також точно визначити осіб, уповноважених видавати дозвіл на випуск (використання) проміжної продукції та АФІ. Настанова встановлює положення (принципи та правила) належної виробничої практики АФІ та придатна для сертифікації на добровільних засадах. Дата набрання нею чинності для сертифікації виробництва АФІ й ліцензування їх виробників у законодавчо регульованій сфері буде визначена відповідними нормативно-правовими актами України. Після цього виробники АФІ повинні здійснювати свою виробничу діяльність відповідно до принципів і вимог цієї настанови, а виробники ЛП використовувати тільки активні субстанції, які виготовлені згідно з вимогами GMP.

Таблиця. Застосування Настанови 42-02-2002 при виробництві активних фармацевтичних інгредієнтів

Тип виробництваВикористання цієї настанови на стадіях виробництва певного типу
ХімічнеВиробництво вихідної сировини для виробництва АФІУведення в процес вихідної сировини для виробництва АФІВиробництво проміжної продукціїВиділення та очищенняОбробка фізичними методами та пакування
АФІ, що одержують із сировини тваринного походженняЗбирання органів, біологічної рідини або тканиниРізання, перемішування і/або первинна обробкаУведення в процес вихідної сировини для виробництва АФІВиділення та очищенняОбробка фізичними методами та пакування
АФІ, екстраговані з рослинної сировиниЗбирання рослинРізання та первинна екстракціяУведення в процес вихідної сировини для виробництва АФІВиділення та очищенняОбробка фізичними методами та пакування
Рослинні екстракти, що використовуються як АФІЗбирання рослинРізання та первинна екстракціяПодальша екстракціяОбробка фізичними методами та пакування
АФІ, що складаються з потовчених або подрібнених на порошок рослинЗбирання рослин і/або їх вирощування й збирання врожаюРізання або подрібненняОбробка фізичними методами та пакування
Біотехнологія: ферментація/культивування клітинСтворення головного та робочого банку клітинУтримання робочого банку клітинКультивування клітин і/або ферментаціяВиділення та очищенняОбробка фізичними методами та пакування
«Класична» ферментація для виготовлення АФІСтворення банку клітинУтримання банку клітинУведення клітин у ферментаціюВиділення та очищенняОбробка фізичними методами та пакування

До сфери застосування настанови не входять АФІ для генної терапії, вакцини, компоненти донорської крові, донорська кров та плазма, а також вироблені з них ЛП, що виготовляють, напр., фракціонуванням плазми. Крім того, ця настанова не поширюється на виробництво медичних газів, нерозфасованих ЛП, а також на специфічні аспекти виробництва та контролю радіоактивних ЛП. Виробнику слід розробити та в документальній формі обґрунтувати визначення моменту, з якого починається виготовлення АФІ. Для процесів синтезу таким моментом є введення в технологічний процес «вихідної сировини для виробництва АФІ». Для інших процесів (напр. ферментації, екстракції, очищення та ін.) таке обґрунтування слід розробляти для кожного конкретного випадку. У таблиці наведені керівні вказівки щодо моменту, коли зазвичай уводять в процес вихідну сировину для виробництва АФІ.

Ця настанова не застосовується до стадій, що передують уведенню речовин, визначених як «вихідна сировина для виробництва АФІ». Жорсткість правил GMP при виробництві АФІ підвищується у міру просування процесу від початкових стадій виробництва АФІ до завершальних, очищення та пакування (див. Активний фармацевтичний інгредієнт).

Береговых В.В., Мешковский А.П. Нормирование фармацевтического производства. — М., 2001; Настанова 42-02-2001 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика активних фармацевтичних інгредієнтів». — К., 2001; Надлежащая производственная практика лекарственных средств. Активные фармацевтические ингредиенты, готовые лекарственные средства руководства по качеству рекомендации PIC/S / Под ред. Н.А. Ляпунова, В.А. Загория, В.П. Георгиевского, Е.П. Безуглой. — К., 1999.