НАЛЕЖНА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ

НАЛЕЖНА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ (GMP Guide For Active Pharmaceutical Ingredients, GMP APhI) — частина концепції забезпечення якості, що являє собою сукупність правил з організації виробництва і контролю якості АФІ, які входять до складу ЛЗ для людини (див. Активний фармацевтичний інгредієнт). У 2001 р. Комісія ЄС ухвалила законодавчу пропозицію, яка вимагає від фармацевтичних виробників використовувати для виробництва ЛП тільки ті АФІ, які вироблені відповідно до вимог GMP.

В Україні прийнятий нормативний документ — Настанова 42-02-2001 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика активних фармацевтичних інгредієнтів», що відповідає документу ІСН «GMP Guide For Active Pharmaceutical Ingredients» та додатку 18 до настанови з GMP ЄС «GMP Guide for Active Pharmaceutical Ingredients». Вимоги настанови поширюються на виробництво АФІ, що входять до складу ЛП для людини, при відповідній системі управління якістю на підприємстві. Система управління якістю повинна охоплювати організаційну структуру, процедури, процеси та ресурси, а також діяльність, необхідну для забезпечення впевненості в тому, що АФІ відповідатимуть вимогам специфікацій щодо якості та чистоти. Настанова 42-02-2001 висуває вимоги до управління якістю, персоналу, будівель та приміщень, технологічного обладнання, документації та протоколів, управління матеріалами, технологічного процесу та виробничого контролю, пакування та ідентифікуючого маркування АФІ і проміжної продукції, зберігання й дистрибуції, лабораторного контролю, валідації, контролю змін, відбракування й повторного використання матеріалів, рекламацій та відкликань, виробників за контрактом (включаючи лабораторії), посередників, брокерів, оптових торговців, дистриб’юторів, підприємств із перепакування і перемаркування. Крім того, настанова містить вимоги до виробництва АФІ для клінічних випробувань та спеціальну настанову щодо АФІ, які одержують культивуванням клітин або ферментацією. Згідно з вимогами GMP до AФІ необхідно визначити й оформити документально всі види діяльності, що стосуються якості, а також точно визначити осіб, уповноважених видавати дозвіл на випуск (використання) проміжної продукції та АФІ. Настанова встановлює положення (принципи та правила) належної виробничої практики АФІ та придатна для сертифікації на добровільних засадах. Дата набрання нею чинності для сертифікації виробництва АФІ й ліцензування їх виробників у законодавчо регульованій сфері буде визначена відповідними нормативно-правовими актами України. Після цього виробники АФІ повинні здійснювати свою виробничу діяльність відповідно до принципів і вимог цієї настанови, а виробники ЛП використовувати тільки активні субстанції, які виготовлені згідно з вимогами GMP.

Таблиця. Застосування Настанови 42-02-2002 при виробництві активних фармацевтичних інгредієнтів

Тип виробництва Використання цієї настанови на стадіях виробництва певного типу
Хімічне Виробництво вихідної сировини для виробництва АФІ Уведення в процес вихідної сировини для виробництва АФІ Виробництво проміжної продукції Виділення та очищення Обробка фізичними методами та пакування
АФІ, що одержують із сировини тваринного походження Збирання органів, біологічної рідини або тканини Різання, перемішування і/або первинна обробка Уведення в процес вихідної сировини для виробництва АФІ Виділення та очищення Обробка фізичними методами та пакування
АФІ, екстраговані з рослинної сировини Збирання рослин Різання та первинна екстракція Уведення в процес вихідної сировини для виробництва АФІ Виділення та очищення Обробка фізичними методами та пакування
Рослинні екстракти, що використовуються як АФІ Збирання рослин Різання та первинна екстракція Подальша екстракція Обробка фізичними методами та пакування
АФІ, що складаються з потовчених або подрібнених на порошок рослин Збирання рослин і/або їх вирощування й збирання врожаю Різання або подрібнення Обробка фізичними методами та пакування
Біотехнологія: ферментація/культивування клітин Створення головного та робочого банку клітин Утримання робочого банку клітин Культивування клітин і/або ферментація Виділення та очищення Обробка фізичними методами та пакування
«Класична» ферментація для виготовлення АФІ Створення банку клітин Утримання банку клітин Уведення клітин у ферментацію Виділення та очищення Обробка фізичними методами та пакування

До сфери застосування настанови не входять АФІ для генної терапії, вакцини, компоненти донорської крові, донорська кров та плазма, а також вироблені з них ЛП, що виготовляють, напр., фракціонуванням плазми. Крім того, ця настанова не поширюється на виробництво медичних газів, нерозфасованих ЛП, а також на специфічні аспекти виробництва та контролю радіоактивних ЛП. Виробнику слід розробити та в документальній формі обґрунтувати визначення моменту, з якого починається виготовлення АФІ. Для процесів синтезу таким моментом є введення в технологічний процес «вихідної сировини для виробництва АФІ». Для інших процесів (напр. ферментації, екстракції, очищення та ін.) таке обґрунтування слід розробляти для кожного конкретного випадку. У таблиці наведені керівні вказівки щодо моменту, коли зазвичай уводять в процес вихідну сировину для виробництва АФІ.

Ця настанова не застосовується до стадій, що передують уведенню речовин, визначених як «вихідна сировина для виробництва АФІ». Жорсткість правил GMP при виробництві АФІ підвищується у міру просування процесу від початкових стадій виробництва АФІ до завершальних, очищення та пакування (див. Активний фармацевтичний інгредієнт).

Береговых В.В., Мешковский А.П. Нормирование фармацевтического производства. — М., 2001; Настанова 42-02-2001 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика активних фармацевтичних інгредієнтів». — К., 2001; Надлежащая производственная практика лекарственных средств. Активные фармацевтические ингредиенты, готовые лекарственные средства руководства по качеству рекомендации PIC/S / Под ред. Н.А. Ляпунова, В.А. Загория, В.П. Георгиевского, Е.П. Безуглой. — К., 1999.


Інші статті автора