НАЛЕЖНА АПТЕЧНА ПРАКТИКА

НАЛЕЖНА АПТЕЧНА ПРАКТИКА (Good Pharmaceutical Practice, GPP) — рекомендації до діяльності, пов’язаної з постачанням, зберіганням і застосуванням лікарських речовин, ЛП і медичних виробів, яка здійснюється в аптеках, лікувальних закладах і домашніх умовах. Настанова з GPP ґрунтується на забезпеченні якості фармацевтичних послуг і містить рекомендації з розроблення національних стандартів для пропаганди здорового способу життя, забезпечення постачання, удосконалення призначення й використання ЛП. Стандарти якості аптечних послуг — «Належна аптечна практика в громадських і лікарняних аптеках» і «Належна аптечна практика в Нових незалежних державах. Настанови з розроблення та впровадження стандартів» — розроблені відповідно Міжнародною фармацевтичною федерацією (МФФ) та ВООЗ. У цих настановах викладено концепцію GPP, обґрунтовано її застосування, висвітлено питання розвитку і управління якістю. Основні елементи GPP пов’язані з виконанням фармацевтичними працівниками їх професійних обов’язків:

Освіта і профілактика захворювань Зміцнення здоров’я, профілактика і пропаганда здорового способу життя
Забезпечення раціонального застосування рецептурних препаратів і медичних виробів Постачання й використання ЛП і медичних виробів
Самолікування Поради щодо вибору ЛП при симптомах нездужання, які можна усунути без звернення до лікаря
Вплив на призначення й застосування ЛП Вплив на призначення й застосування ЛП
Інші Співробітництво з іншими працівниками охорони здоров’я в галузі освіти (з метою мінімізації зловживань і помилкового застосування ЛП)
Професійна оцінка реклами ЛП і медичних виробів
Розповсюдження компетентної інформації про ЛП та з питань охорони здоров’я
Участь у всіх етапах клінічних випробувань

Для кожного з основних елементів GPP розрізняють види діяльності, вимоги, устаткування, приміщення, кваліфікацію працівників, методи оцінки тощо, для яких мають бути розроблені стандарти. Настанови ВООЗ та МФФ не встановлюють обов’язкових вимог для виконання, оскільки умови аптечної практики в різних країнах значно відрізняються. Вони лише визначають межі, в яких національні фармацевтичні організації розробляють свої стандарти. Впровадження GPP служить інструментом зміни аптечної практики і має велике значення, оскільки воно зосереджене на профілактиці захворювань більше, ніж на лікуванні; орієнтовано на пацієнта; вимагає дотримання професійної етики; акцентує увагу на значенні інформування пацієнтів щодо правильного застосування ЛП; заохочує раціональне виписування й застосування ЛП; забезпечує високий професіоналізм фахівців. У рамках концепції GPP пропагується більш інтенсивне співробітництво лікар > хворий > фармацевт, що дозволяє оптимізувати використання ЛП і сприяти результатам лікування. Призначення GPP полягає у належному наданні допомоги окремим громадянам і суспільству в цілому для найбільш оптимального застосування ЛП та використання медичних виробів. При необхідності медикаментозного лікування воно має забезпечити правильне застосування ЛП, щоб досягти максимального терапевтичного ефекту і уникнути побічних явищ. Таким чином, фармацевти разом з іншими працівниками охорони здоров’я та з хворими беруть на себе колективну відповідальність за результат лікування. Ще один доказ на користь застосування правил GPP — це необхідність протидії проникненню фальсифікованих і субстандартних ЛП на фармацевтичний ринок, гарантією чого є чітке виконання своїх професійних обов’язків фармацевтичними працівниками.

Клинические испытания лекарств / Под ред. В.И. Мальцева, Т.К. Ефимцевой, Ю.Б. Белоусова, В.Н. Коваленко. — К., 2002; Надлежащая аптечная практика в Новых Независимых Государствах. Руководство по разработке и внедрению стандартов / Специальный проект ВОЗ по фармации в ННГ совместно с Центром ВОЗ по лекарственной политике и развитию фармацевтической практики. — Копенгаген, 2001 // Провізор. — 2002. — № 17, 18; Good Pharmacy Practice (GPP) in developing countries. Supplementary guidelines for stepwise implementation. FIP Community Pharmacy Section, 1999; Standards for quality of pharmacy services. International Pharmaceutical Federation FIP, 1993.


Інші статті автора