НАКЛАДНА

Накладна — документ, який використовується при роботі з вантажем. Н. не є товаророзпорядчим документом. Це основний документ при транспортуванні вантажів, який регулює відносини між перевізником, відправником та одержувачем вантажу; оформляє та засвідчує договір перевезення вантажу. Вантаж видається вказаному у Н. вантажоодержувачу. До накладної додаються необхідні товаросупроводжувальні документи: 1) Н. товарна — первинний бухгалтерський документ з оформлення операцій приймання і відпуску вантажів. Вона містить назву організації, яка виписала Н., номер, дату, назву організації, яка відпустила вантаж, назву організації, яка отримує вантаж, найменування товару, розписку матеріально відповідальних осіб за приймання і відпуск вантажу; 2) Н. транспортна — основний документ з оформлення перевезення вантажу залізничним, водним, повітряним або автомобільним транспортом, який складається вантажовідправником за встановленою формою на ім’я певного одержувача і підписується відправником, який відповідає перед перевізником за правильність відомостей, які містяться в транспортній Н.: а) при перевезеннях автомобільним транспортом складається товарно-транспортна Н. — транспортний документ, який підтверджує наявність договору між перевізником і відправником про автодорожнє перевезення вантажів. У ній вказуються: дата відвантаження, найменування вантажу, ім’я та адреса перевізника, найменування одержувача, термін доставки, розмір штрафу за затримання вантажу. Вона оформляється в 4 екземплярах. За цією Н. вантажовідправник списує вантаж, а вантажоодержувач оприходує його; б) при перевезеннях залізничним транспортом Н. повинна бути заповнена вантажовідправником і співробітником станції відправлення. Залізнична Н. — документ, який підтверджує наявність договору перевезення між вантажовідправником та адміністрацією залізниці. Н. містить такі основні свідчення: найменування та адресу вантажовідправника і вантажоодержувача, назву станції відправлення, назву станції призначення, найменування вантажу, вид упаковки, кількість місць, вагу вантажу, відмітку про оплату перевезення, оголошену цінність вантажу, додаткові документи. Н. супроводжує вантаж, який видається особі, що вказана у Н. як одержувач. Вантажоодержувач надає залізничній станції разове або постійне доручення на право одержання вантажу. У разі зіпсованості, пошкодження або нестачі вантажу складається комерційний акт; в) при перевезенні на внутрішньому водному транспорті приймання вантажу та його навантаження здійснюється на підставі Н., заповненої відповідно до встановлених правил; Н. для перевезення вантажів рікою — транспортний документ, який видається перевізником відправнику вантажу, що перевозиться рікою, підтверджує прийняття вантажу до перевезення та обумовлює необхідність передачі перевізником вантажу вантажоодержувачу у порті призначення; г) при перевезенні повітряним транспортом складається вантажна авіаційна Н. — документ, який виписується вантажовідправником або його агентом-експедитором при здачі та наявності договору між вантажовідправником і перевізником про перевезення вантажів авіалініями перевізника. Транспортна Н. супроводжує вантаж на всьому шляху його руху та видається вантажоодержувачу в пункті призначення разом з вантажем. Вона є доказом факту укладення договору перевезення. Надання Н. є обов’язковим при заявленні претензій та позовів у разі нестачі, зіпсованості, пошкодження вантажу, прострочки у доставці, затримці вантажу тощо; 3) міжнародна транспортна Н., яка використовується при міжнародних перевезеннях вантажу. Н. на перевезення вантажів в міжнародному напрямку містить 5 аркушів: оригінал Н., дорожну відомість, дублікат Н., листок видачі вантажу, повідомлення про прибуття вантажу. Бланк Н. друкується мовою держави-відправника, а також однією мовою або двома мовами з мов, які прийняті як офіційні в організації співдружності залізниць — китайській, німецькій, російській. Оригінал Н., дорожна відомість, лист видачі вантажу та лист повідомлення супроводжує вантаж до станції призначення. Дублікат Н. повертається відправнику після укладення договору на перевезення. Усі аркуші Н. повинні бути скріплені між собою. Відомості, які вносяться в Н., повинні використовуватися виключно в межах граф і рядків, які призначені для цього. Міжнародні вантажні автомобільні перевезення регулюються Конвенцією про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ). При міжнародному автомобільному перевезенні складається міжнародна товарно-транспортна Н., яка відповідає КДПВ, у кількості не менше 3 екземплярів, які підписуються відправником і одержувачем: перший екземпляр передається відправнику, другий — супроводжує вантаж, третій — залишається у перевізника. Міжнародна товарно-транспортна Н. містить: найменування, адресу та назву держави-відправника; найменування, адресу та назву держави-одержувача; місце розвантажування; місце та дату навантаження; знаки та номери; кількість місць; рід упаковки; найменування вантажу; статистичний номер; вартість вантажу; адресу та державу-перевізника; вимоги та зауваження перевізника; ставки, знижки, надлишки, додаткові збори тощо; особливості, узгоджені договором; дату і місце укладення Н.; час прибуття під навантаження та час відбуття; номер дорожного листка і дату його видачі; дату отримання вантажу; час прибуття під розвантаження та час відбуття; реєстраційний номер; марку автомобіля.

Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В., Яремчук О.А., Кубасова Г.В. Фармацевтична логістика. — Х., 2007; Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В., Кубасова Г.В. Виробнича логістика. — Х., 2007; Перевозка экспортно-митных грузов. Организация логистических систем / Под ред. А.В. Кириченко. — СПб, 2004; Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. — М., 2001; Ballon R.H. Business Logistics Manadment Third Edition. — Prentice — Hall International, Inc., 1993; Operations Management Teaching material TACIS’ED — 062. — Milan, 1994.


Інші статті автора