НАДТОКА Валентина Луківна

НАДТОКА Валентина Луківна (27.06.1921, ст. Баглей м. Дніпродзержинська — 26.01.2009, Харків) — доктор медичних наук (1972), професор (1991), академік Національної академії проблем людини (1996).

Nadtoka.tifЗакінчила Дніпропетровський медичний інститут (1946).

Працювала: аспірант відділу мікробіології Українського інституту епідеміології та мікробіології імені І.І. Мечникова (1951), лікар відділу мікробіології (1955), молодший науковий співробітник мікробного відділу (1959), старший науковий співробітник відділу (1960), завідувач відділу мікробіології та імунології (1973), завідувач лабораторії умовно-патогенних мікроорганізмів (1976); завідувач (1986), провідний науковий співробітник лабораторії протимікробних засобів (2001–2009) Українського інституту епідеміології та мікробіології імені І.І. Мечникова.

Напрями наукових досліджень: мікробіологія.

Наукові здобутки: розробила новий напрям одержання антибіотиків рослинного походження для лікування й профілактики гнійно-запальних захворювань. Автор протимікробного та імуномодулюючого препарату Хлорофіліпт, який широко застосовується в медичній практиці майже 40 років, високоактивного стосовно патогенних стафілококів, у т.ч. до антибіотикорезистентних та антибіотикозалежних (А.с. № 240932). Розробила 3 лікарські форми ЛП Хлорофіліпт, впровадила їх у виробництво та клінічну практику; розробила метод виявлення їх антибактеріальної активності, способи клінічного застосування препарату при стафілококових та інших захворюваннях. Уперше встановила осередковість стафілококової інфекції. Розробила рекомендації щодо профілактики та лікування стафілококових захворювань серед новонароджених. На молекулярному рівні вивчила будову та склад хлорофіліпту, на клітинному та субклітинному — його вплив на фактори природного захисту організму (А.с. № 801341). У зв’язку з дефіцитом сировини при виробництві хлорофіліпту-1 розробила препарат хлорофіліпт-2 з нової сировини та технологію його промислового виробництва (А.с. № 801341), а також на його основі препарат широкого спектру дії Хлорооксицел з кровоспинною та антибактеріальною дією (А.с. № 853980); препарат Евкаван (А.с. № 486511) з відходів виробництва хлорофіліпту з широким спектром дії відносно грамнегативної мікрофлори та препарат «О» для корекції імунодефіцитних станів, зумовлених хронічними інфекційними захворюваннями. За багаторічну сумлінну наукову діяльність нагороджена медалями. ЛП хлорофіліпту експонувалися на міжнародних виставках, де були нагороджені золотою, срібними та бронзовими медалями.

Основні праці: Хлорофіліпт: Методичні рекомендації (3-ма мовами). — Х., 1998; Деякі аспекти терапевтичної ефективності антибіотика хлорофіліпту при екстремальних станах хворих. — Х., 1997 (співавт.); Use of chlorophylipt to treat and prevent listerious infection. — Х., 1997 (співавт.); Застосування евкавану для лікування та попередження екстремальних інфекцій. — Х., 2001 (співавт.); Новые аспекты применения хлорофиллипта в клинической практике // Научн.-практич. конф.: Новые средства и методы противомикробной и противовоспалительной терапии в современной клинике. — Х., 1992; Экспресс-диагностика беспигментных штаммов Pseudomonas aeruginosa // Мікробіол. журн. — 1994. — 56, № 4 (співавт.); Один из аспектов механизма отсутствия терапевтической эффективности при применении антибиотиков // Материалы медицинской секции международного семинара «Организация научных исследований высшего образования в Израиле и Украине». — Х., 1994 (співавт.).