НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ — стан потенційно небезпечного об’єкта, що характеризується порушенням меж та умов безпечної експлуатації, але ще не перейшов в аварію, при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом. Життєвий цикл Н.с. складається з таких фаз: ініціація, становлення, реагування, відбудова та реабілітація. Н.с. класифікуються за такими ознаками: походження (техногенне, природне, медико-біологічне, екологічне, військове); причина (відмова технологічних систем, помилки при проектуванні, природна небезпека, диверсія тощо); характер (транспортні аварії, пожежі, вибухи, аварії з викидом сильнодіючих отруйних речовин, аварії з викидом РР, аварії з викидом БАР, раптові руйнування, аварії в електричних та комунальних мережах, аварії на очисних спорудах, гідродинамічні аварії); масштаб (локальна — окреме приміщення; об’єктова — об’єкт економіки; регіональна — одиниця адміністративного поділу; національна — більша частина території країни; транснаціональна — декілька країн); розвиток (вибуховий — час виникнення — декілька хвилин; динамічний — час виникнення — декілька діб; плавний — час виникнення — місяці або роки); матеріальна шкода (матеріальні збитки від катастрофи); кількість постраждалих (людей, яким була завдана шкода); порушення умов життєдіяльності. Для оцінки Н.с. використовуються критерії, за якими встановлюються категорії:

Критерії Н.с. Категорії Н.с.
об’ єктова місцева регіональна державна
Кількість постраждалих, осіб Менше 5 20–50 50–100 Більше 300
Матеріальна шкода (мінімальних розмірів заробітних плат) Менше 1000 2000 15 000 Більше 150 000
Територія, на якій порушені умови життєдіяльності Відповідно до масштабу Н.с.
Спеціальні критерії Для Н.с. природного, медико-біологічного та екологічного характеру

До Н.с. (виробничих неполадок) на ФП рекомендується відносити такі пошкодження: перевищення параметрів, що впливають на безпеку технологічного процесу; запиленість виробничих приміщень пилом сировини, допоміжних матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції, загазованість парою легкозаймистих, горючих та летких рідин; розгерметизація комунікацій та технологічного обладнання тощо.

Постанова КМУ від 24.03.2004 р. № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями»; ДСТУ 2156-93. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення.


Інші статті автора