НАДБАВКА

НАДБАВКА — елемент додаткової заробітної платні, призначений для диференціації оплати праці залежно від рівня кваліфікації і результатів роботи працівника.

Відповідно до КЗпП України умови введення і розміри Н. встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевою і регіональною угодами. За відсутності на підприємстві, в установі, організації колективного договору власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погоджувати ці питання з органом, уповноваженим представляти трудовий колектив. При цьому розміри Н. не можуть бути нижче встановлених законодавством, угодами і колективними договорами. Н. до заробітної плати мають стимулюючий характер і можуть виплачуватися за високу професійну майстерність працівників, виконання особливо важливої роботи, класність, учені ступені і звання, почесні звання, встановлені державою, знання і використання в роботі іноземних мов, поєднання професій і виконання додаткових обов’язків, високі досягнення службовців у роботі, вислугу років. Найчастіше Н. нараховуються у вигляді відсотків до основної заробітної плати. Н. доцільно встановлювати у випадках, якщо досягнення працівника можуть бути точно виміряні. Конкретні показники професійної майстерності розробляють підприємства. Використання Н. дозволяє диференціювати заробітну плату як за часом, так і залежно від ділових якостей працівника: уміння працювати за декількома професіями, ділитися досвідом роботи і трудовими навичками з іншими працівниками, дотримання високої культури праці та ін. Відбір кандидатів для встановлення Н. доцільно проводити на основі атестації працівників. Застосування Н. має на меті забезпечити висококваліфікованим фахівцям рівень оплати, достатній для заохочення до ефективної праці.

 Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала. — К., 2002; Дороніна М.С. Управління економічними і соціальними процесами підприємства. — Х., 2002; Еськов А.Л. Форум мотивации выбирают сотрудники // Финансовая консультация. — 2002. — № 1; КЗпП України з постатейними матеріалами: У 2 т. — К., 2004. — Т. 1; Посилкіна О.В., Євтушенко В.А., Єгорова О.Ю. Економіка праці. — Х., 2003.


Інші статті автора