ЦЕХ

ЦЕХ (нім. Zeche) — адміністративно, територіально та виробничо обмежена частина ФП, що складається з декількох дільниць, які спеціалізуються на виробництві певних ЛП або виконанні певного комплексу робіт відповідно до внутрішньозаводської специфіки. Розрізняють такі види Ц.: основні — Ц., в яких здійснюється основний технологічний процес, напр. Ц. ЛП, фітохімічний Ц. та ін.; допоміжні — Ц., в яких безпосередньо не виробляються ЛП, але які забезпечують безперебійність технологічного процесу, напр. ремонтний, інструментальний і т.п.; обслуговуючі — Ц., які забезпечують безперервну роботу основних і допоміжних Ц. ФП, напр. склад готової продукції, транспортна служба і т.п.; побічні — Ц., в яких здійснюється переробка відходів основного виробництва або виготовлення товарів широкого вжитку, напр. Ц. регенерації спирту, виготовлення спиртових настоянок. Кількість Ц. залежить від обсягу вироблених ЛП і рівня спеціалізації (див. Спеціалізація) підприємства. Склад (див. Склади) основних, допоміжно-обслуговуючих дільниць підприємства, форма їх зв’язку, характер спеціалізації визначають виробничу структуру Ц.

Курочкин А.С. Организация производства. — К., 2001; Фатхутдинов Р.А. Организация производства. — М., 2001.


Інші статті автора