НАГЛЯД САНІТАРНИЙ

НАГЛЯД САНІТАРНИЙ (Державний санітарний нагляд) — 1) діяльність у межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням суб’єктами господарювання вимог законодавства, забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня безпеки для працівників, населення, навколишнього природного середовища; 2) система контролю за дотриманням і виконанням санітарно-гігієнічних та протиепідеміологічних норм і правил. Здійснюється Державною санітарно-епідеміологічною службою, основне завдання якої — застосовувати заходи, спрямовані на попередження і ліквідацію інфекційних захворювань, дотримання нормативів якості продуктів харчування та допустимого ступеня забруднення об’єктів навколишнього середовища промисловими, сільськогосподарськими — господарсько-побутовими відходами, дотримання регламентованих умов праці та побуту людей.

Закон України від 05.04.2007 р. № 877-V «Про основні засади Державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» — К., 2007; Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи. Словник-довідник. — К., 2002; Реймс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. — М., 1990.


Інші статті автора