РОЯЛТІ

РОЯЛТІ (англ. royalti, big royal — королівський) — періодичні відрахування продавцю (ліцензіару) за право використання предмета ліцензійної угоди. На практиці Р. встановлюються у вигляді фіксованих ставок, які виплачуються ліцензіатом через узгоджені проміжки часу протягом дії ліцензійної угоди. У ліцензійній угоді ставка Р. встановлюється у відсотках від вартості чистого продажу ліцензійної продукції, її собівартості, валового прибутку або визначається в розрахунку на одиницю продукції, що випускається. Найбільш відомим методом є розрахунок Р. у відсотках від вартості продажу продукції:

RS = 100 · R / S

де RS — ставка Р.; R — річна сума Р.; S — річна вартість чистого продажу за відрахуванням непрямих податків, зборів та мита.

Особливості формування ставки Р. у фармації визначаються багатьма факторами, серед яких ступінь ризику (виробничого, комерційного, екологічного, терапевтичного), конкуренція з боку альтернативних інновацій, рівень монополізації ринку ЛП тощо. Найчастіше у фармацевтичній галузі використовується емпірична шкала «справедливих» Р. Показники цієї шкали отримані методом статистичної обробки значної кількості ліцензійних угод у тих галузях економіки, у яких ліцензійна торгівля найбільш поширена. Для виняткової ліцензії у фармацевтичній промисловості рівень «справедливих» Р. коливається в межах 2–7%.

Гришаев С.П. Правовая охрана изобретений, промышленных образцов, полезных моделей в России и за рубежом. — М., 1993; Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика / За заг. ред. О.Д. Святоцького. — К., 1999. — Т. 3; Промислова власність / Т.О. Андрощук, С.О. Довгий, В.С. Дробовязко та ін. — К., 1999.


Інші статті автора