РОТАЦІЯ КАДРІВ

РОТАЦІЯ КАДРІВ (лат. rotare — обертатися = процес обертання, періодичне повторення) — процедура призначення, за якою місце роботи і посада певного працівника ФП можуть змінюватися у межах горизонтального переміщення. Горизонтальне переміщення означає перехід працівника в іншу функціональну сферу діяльності або виконання певної службової ролі на посаді, яка не має формального закріплення в організаційній структурі ФП (роль керівника проекту, тимчасової цільової групи), чи розширення і ускладнення в межах своєї посади. Р.к. буває довгостроковою і короткостроковою. При довгостроковій Р.к. співробітника переводять на нову посаду такого ж рівня чи в інший територіальний підрозділ на декілька років. При короткостроковій Р.к. працівник, відпрацювавши на іншій посаді такого ж рівня від декількох днів до декількох місяців, повертається на колишнє робоче місце. Застосування Р.к. на ФП надає такі переваги: 1) можливість реалізації програми розвитку співробітників підприємства, бо за рахунок послідовної ротації співробітник отримує уявлення про роботу інших підрозділів ФП, про його виробничий цикл, отримує можливість спробувати працювати в іншій сфері діяльності, набути нових знань і навичок; 2) можливість використання короткострокової Р.к. у процесі підготовки кадрового резерву; 3) можливість утримання цінних співробітників і підвищення їх мотивації, що є ефективним в тому випадку, коли на ФП не існує можливості забезпечити призначення працівника на більш високу посаду або співробітник не бажає обіймати керівну посаду; 4) можливість підготовки співробітників для новостворюваних підрозділів. Для того щоб Р.к. була ефективною, необхідно дотримуватися таких умов: 1) Р.к. повинна бути добровільною; 2) для здійснення Р.к. необхідна наявність вакансій, тому має існувати чітко прописаний механізм, що дозволяє при необхідності звільняти робочі місця; 3) необхідно заздалегідь оповіщати керівника про втрату підлеглого в результаті ротації і про необхідність готувати заміну; 4) ФП повинно здійснювати підтримку співробітника на новому місці, поділяючи з ним відповідальність за переміщення.

Гавкалова Н.Л. Менеджмент персоналу. — Х., 2004; Комиссаров Т.А. Управление человеческими ресурсами. — М., 2002; Технологии кадрового менеджмента / Под ред. И.В. Мишуровой. — М., 2004.


Інші статті автора