РОЗПОДІЛ ПРАЦІ

РОЗПОДІЛ ПРАЦІ — організація праці на науковій основі, спеціалізація працівників щодо виконання окремих видів робіт, операцій та процедур. У фармацевтичних організаціях форми Р.п. та її кооперації регламентовані структурою самого підприємства (див. Організаційна структура), розподілом службових обов’язків фармацевтичного персоналу з урахуванням стажу роботи, досвіду, ділової кваліфікації. Розрізняють: 1) горизонтальний Р.п. (розподіл усієї роботи на складові компоненти зі спеціалізацією виробництва та виконавців); 2) вертикальний Р.п. (відокремлення функції управління стосовно цілеспрямованої координації та інтегрування діяльності всіх елементів організації (див. Функції управління). Горизонтальний Р.п. розрізняють за функціональними, товарно-галузевими та кваліфікаційними ознаками. Функціональний Р.п. відображає спеціалізацію працівників за видами діяльності відповідно до окремих функцій (див. Посадова інструкція). Напр., провізор як спеціаліст за фахом «провізор загального профілю» може виконувати такі окремі функції: забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів ЛП та виробами медичного призначення; здійснення контролю ЛП та напівфабрикатів, ведення обліку господарських операцій та звітності; проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; керівництво роботою середнього фармацевтичного персоналу тощо. Товарно-галузевий Р.п. пов’язаний зі спеціалізацією та обмеженням у виконанні конкретних операцій, напр. трудові операції з виробництва, реалізації та контролю ЛП можуть і повинні виконувати тільки професіонали — спеціалісти фармації. Кваліфікаційний Р.п. ґрунтується на тому, що при визначенні видів трудової діяльності виходять зі складності робіт та необхідної для їх виконання кваліфікації, напр. виділення функцій провізора, провізора-аналітика, провізора клінічного, провізора-косметолога тощо. Вертикальний Р.п. у фармацевтичній галузі здійснюється за такими напрямками: 1) загальне керівництво (розроблення та застосування в практичній діяльності головних, перспективних напрямків діяльності фармацевтичної організації); 2) технологічне керівництво (розроблення та впровадження прогресивних технологій з виробництва ЛП, раціоналізація виробничих процесів на підставі застосування сучасних методів управління (див. Методи управління), комплексної механізації та автоматизації виробництва з урахуванням принципів і правил GMP ЄC і ВООЗ); 3) економічне керівництво (стратегічне та тактичне планування, аналіз економічної діяльності (див. Стратегічне планування); 4) оперативне управління (складання та доведення до колективу і окремих виконавців оперативних планів проведення інструктажу, організація систематичного контролю за ходом виробничого процесу (див. Виробничий менеджмент); 5) управління персоналом (підбір та розміщення трудових ресурсів ФП. На ФП необхідно постійно вдосконалювати форми Р.п шляхом створення нових структурних підрозділів, посадових обов’язків, делегування повноважень тощо (див. Делегування повноважень).

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: Вип. 78 «Охорона здоров’я» / МОЗ України; Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. — Минск, 2000; Міністерство праці та соціальної політики України. — К., 2002.


Інші статті автора