РОБОЧЕ МІСЦЕ

РОБОЧЕ МІСЦЕ — первинна ланка в організації виробничого процесу на ФП, що займає частину виробничої площі, оснащену необхідним обладнанням і приладами, за допомогою яких працівники або група працівників виконують окремі операції з виготовлення ЛП або обслуговування процесу виробництва. Характер Р.м. залежить від виду виробничої структури підприємства (цеху, ділянки). Р.м. буває простим (працівник обслуговує одну одиницю обладнання), багатоверстатним (працівник обслуговує декілька одиниць обладнання), колективним (на одному Р.м. працює декілька працівників). Сукупність Р.м., на яких виконується технологічно однорідна робота чи здійснюється різнорідна робота з виготовлення однорідної продукції, являє собою виробничу дільницю. Виробнича дільниця на ФП організовується за технологічним або предметним принципом. При організації виробництва за технологічним принципом кожна дільниця виконує конкретні технологічні операції. За цим принципом дільниці в цеху розташовані одна за одною, а кожна наступна дільниця доробляє ЛП чи виріб медичного призначення, що надходить з попередньої дільниці. За професійною приналежністю Р.м. розподіляються на стаціонарні (для основних працівників) та пересувні (для допоміжних працівників). При предметній організації фармацевтичного виробництва дільниці виконують різнорідні технологічні процеси, що утворюють замкнутий цикл з виготовлення ЛП або товарів медичного призначення. Перевагами цього принципу є забезпечення безперервності виробничого процесу, скорочення виробничого циклу, спрощення міждільничних зв’язків тощо. Р.м. складається з виробничої площі, основного обладнання, пристроїв для зберігання субстанції, матеріалів, напівфабрикатів і ЛП, транспортних засобів, приладів для безпеки та зручності роботи. Організація Р.м. — це комплекс заходів, спрямованих на створення необхідних умов виробництва та безпечних умов праці. Головні фактори, що впливають на раціональну організацію Р.м.: вид праці (розумова, фізична, монотонна тощо), умови праці, тип виробництва тощо. Відповідно до правил GMP забезпечення якості ЛП у процесі виробництва досягається за рахунок проведення профілактики та планово-попереджувальних ремонтів обладнання та атестації Р.м. Обслуговування Р.м. — це система заходів, спрямованих на забезпечення всім необхідним для безперервності виробничого процесу. Обслуговування Р.м. залежить від типу виробництва. Планування Р.м. — це раціональне просторове розміщення обладнання, яке забезпечить економне використання виробничої площі та безпечні умови праці. Розрізняють зовнішнє і внутрішнє планування Р.м. Зовнішнє планування — доцільне розташування на Р.м. основного та допоміжного обладнання. Основні вимоги до раціонального зовнішнього планування на ФП: забезпечення мінімальних траєкторій руху предметів праці; мінімізація руху, нахилів і поворотів працівника, економне використання виробничої площі. Внутрішнє планування — доцільне розміщення заготівок на Р.м., що має забезпечувати зручну робочу позу, короткий рух працівника тощо. Відповідно до правил GMP обладнання в цеху повинно бути встановлено таким чином, щоб виключалася перехресна контамінація (ділянки з виробництва різних найменувань ЛП у конкретний проміжок часу мають бути ізольовані, тобто обладнані у вигляді окремих блоків, при цьому повинна виключатися також можливість перетинання потоків). У середині окремих блоків обладнання повинно бути змонтоване з урахуванням дотримання умов пожежної безпеки, тобто розмір проходів повинен відповідати правилам пожежної безпеки, а також він має бути мінімальним, що дозволить скоротити період технологічного процесу.

Кожекин Г.Я., Синица Л.М. Организация производства. — Минск, 1998; Курочкин А.С. Операционный менеджмент. — К., 2000; Курочкин А.С. Организация производства. — К., 2001; Макаренко В.М., Махалина О.М. Производственный менеджмент. — М., 1998; Фатхудинов Р.А. Организация производства. — М., 2001; Fisher M.L. What is the Right Supply Chain for Your Products? — Harvard, 1997; Heizer J.H., Render B. Production and Operations Management: Strategies and Tactics. — Boston, 1993.


Інші статті автора