РОБОЧА ГРУПА

РОБОЧА ГРУПА (цільова, виробнича)формальна група (див. Група), яка складається з осіб, які разом працюють над одним спільним завданням; створюється з метою ефективного розподілу роботи і вирішення важливих питань. Внаслідок розподілу праці (див. Розподіл праці) виокремлюються спеціалізовані функції (див. Функції управління), що потребують для їх здійснення певної сукупності виконавців (робочої групи), які володіють відповідною професією, кваліфікацією й готові до спільної діяльності, можуть виконувати таку роботу й вирішувати цільові завдання. До Р.г. часто відносять співробітників різних структурних підрозділів фармацевтичної організації (відділів або цехів виробничого ФП, кафедр університету тощо), які на термін виконання робочого, цільового завдання мають подвійне підпорядкування, тобто кожен член Р.г. підлеглий керівнику Р.г. і залишається підлеглим керівнику того структурного підрозділу, де він працює постійно. Зокрема, Р.г. з визначення політики ФП щодо впровадження на ринок нового ЛП може включати представників відділів маркетингу, комерційного, планово-фінансового, виробничого. Наявність в організаційній структурі (див. Організаційна структура) Р.г. означає матричну організаційну структуру побудови організації.

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. — М., 1999; Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. — Минск, 1996; Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М., 1992; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. І. Менеджмент в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2007.


Інші статті автора